Dydd Santes Dwynwen... yr esgus perffaith i garu Powys

Image of a love heart

21 Ionawr 2021

Image of a love heartMae trigolion ym Mhowys yn cael eu hannog i gefnogi a siopa'n lleol lle bynnag y bo modd ar y Dydd Santes Dwynwen hwn.

Dydd Santes Dwynwen yw'r diwrnod mwyaf rhamantus yng nghalendr Cymru sy'n cael ei ddathlu ar 25 Ionawr.  Dyma'r amser perffaith i ddangos i'ch anwyliaid, a gweddill Powys, eu bod nhw'n bwysig i chi.

P'un a yw'n gerdyn, yn dusw o flodau wedi'i dyfu'n lleol, yn ddanteithion blasus, yn bryd cartref neu'n anrheg arbennig, fe allwch ddod o hyd i bopeth sydd ei angen arnoch yma ym Mhowys.

Dywedodd y Cynghorydd Iain McIntosh, Aelod Cabinet ar faterion Datblygu Economaidd: "Ni fu erioed amser pwysicach i godi calon rhywun, i ledaenu ychydig o gariad a dangos eich cefnogaeth i'n busnesau lleol ym Mhowys.

"Mae'r pandemig coronafeirws wedi effeithio arnom ni i gyd, gyda busnesau bach yn cario baich economaidd cyfyngiadau Llywodraeth Cymru sydd ar waith i'n cadw ni'n ddiogel. Ond gallwn ddal i wneud popeth o fewn ein gallu i helpu'r stryd fawr i aros yn hyfyw ac i gadw busnesau i fasnachu yn ystod y cyfnod heriol hwn.

"Rydym yn annog ac yn gofyn i'n trigolion i gefnogi ein busnesau lleol trwy #PrynuLleolPowys a helpu i gadw ein cymunedau'n gryf.  Mae'n aml yn hawdd iawn dibynnu ar y cewri ar-lein, ond drwy gadw eich arian ym Mhowys rydych yn cefnogi swyddi lleol ac yn helpu i gadw ein heconomi leol i fynd."

Mae llawer o'n siopau lleol annibynnol wedi newid y ffordd y maen nhw'n masnachu a gallant bellach gymryd archebion ar-lein, neu dros y ffôn.  Bydd rhai hyd yn oed yn hapus i bostio anrhegion yn uniongyrchol at deulu a ffrindiau drosoch.  Edrychwch ar eu gwefan, tudalennau cyfryngau cymdeithasol, neu rhowch alwad iddynt i weld beth y gallant gynnig.  Mae hoffi a rhannu negeseuon cyfryngau cymdeithasol busnesau lleol yn ffordd wych o ddangos eich cefnogaeth iddynt a'u helpu i gyrraedd mwy o gwsmeriaid.

Os ydych chi eisiau codi calon rhywun, rhowch alwad i'ch siop flodau neu bobydd lleol, mae llawer yn cymryd archebion ac yn gallu dosbarthu i gyfeiriadau lleol yn ddiogel.

Beth am roi trît i'ch hunan a chael noson i ffwrdd o goginio ac archebu tecawê o'ch tafarn neu fwyty lleol.

Efallai eich bod chi, neu rywun ry'ch chi'n ei adnabod, angen rhywbeth i godi calon.  Mae llawer o hyfforddwyr ioga, ffitrwydd, cerddoriaeth a chelf annibynnol Powys wedi symud eu dosbarthiadau ar-lein - beth am gefnogi busnes lleol, a'ch lles, a buddsoddi mewn dosbarthiadau rhithwir?

Beth bynnag ry'ch chi'n dewis i'w wneud i ddathlu Dydd Santes Dwynwen, diwrnod cariadon Cymru, cofiwch wneud hynny drwy gefnogi busnesau lleol Powys.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu