Cais Trwydded Amgylcheddol i'w gyflwyno ar gyfer Cyfleuster Crynhoi Gogledd Powys

Image of a recycling lorry

1 Chwefror 2021

Image of a recycling lorryMae cais am Drwydded Amgylcheddol ar gyfer Cyfleuster Crynhoi Gogledd Powys i'w wneud i Gyfoeth Naturiol Cymru.

Mae'r cyfleuster crynhoi sydd newydd ei adeiladu a bron â'i gwblhau yn Aber-miwl yn bwriadu derbyn deunyddiau ailgylchu a gesglir o bob cwr o ogledd Powys, lle y bydd yn cael ei grynhoi ac yna ei drosglwyddo wedi hynny i broseswyr i'w ailgylchu yn gynnyrch newydd.

"Mae galluogi casglu deunyddiau o fin y ffordd a'i grynhoi yn y ffordd hon yn sicrhau ein bod yn lleihau ein hôl troed carbon yn unol â dyheadau economi gylchol Llywodraeth Cymru." Esbonia'r Cyng. Heulwen Hulme, Aelod o'r Cabinet dros Wastraff ac Ailgylchu. "Bydd cael y cyfleusterau hyn yn darparu'r seilwaith sydd ei angen i gynyddu cyfraddau ailgylchu tra'n creu amgylchedd mwy cynaliadwy ac amgylchedd gwell ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol."

Bydd y Drwydded Amgylcheddol yn caniatáu i'r safle weithredu dan amodau a rheoliadau sydd wedi'u rheoli'n agos. Mae cyfleusterau megis Cyfleuster Crynhoi Gogledd Powys yn gofyn am drwyddedau pwrpasol cymhleth sy'n cael eu hasesu, cyhoeddi a'u monitro gan Gyfoeth Naturiol Cymru. Ar hyn o bryd, mae Cyngor Sir Powys yn gweithredu dau safle tebyg arall dan Drwyddedau Amgylcheddol Cyfoeth Naturiol Cymru yn Aberhonddu a Rhaeadr Gwy. 

Gellir dod o hyd i fanylion y cais a wnaed ar gyfer Cyfleuster Crynhoi Gogledd Cymru ar wefan Cyfoeth Naturiol Cymru.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu