Cau ffyrdd yng nghanol tref Aberhonddu

Image of Welsh Covid-19 Residents and communities logo

1 Chwefror 2021 

Mae cynlluniau i gau ffyrdd ar y Struet a'r Stryd Fawr Uchaf yn Aberhonddu wedi'u gohirio am y tro dros gyfnod lefel rhybudd 4.

Dywedodd y Cynghorydd Heulwen Hulme, Aelod Cabinet ar faterion Priffyrdd: "Nid mater hawdd fydd dod trwy'r pandemig hwn a rhaid derbyn y bydd mesurau cadw pellter cymdeithasol a diogelwch personol gyda ni am gryn amser.

"Er mwyn sicrhau y bydd dyfodol i'n busnesau lleol ni, rhaid gwneud ein gorau i gadw pawb yn ddiogel a chreu lle i gerddwyr a siopwyr gadw'n ddiogel ac ymweld â chanol trefi gyda hyder.

"I sicrhau y bydd canol trefi'n para'n gryf a diogel dros y pandemig, bu rhaid creu mesurau ymarferol i ganiatau i fusnesau fasnachu ac ar yr un pryd, sicrhau mesurau cadw pellter cymdeithasol."

Yn Aberhonddu, mae mesurau dros dro i gau ffyrdd yn bodoli ar Heol George, Heol Cantreselyf a Heol y Castell.  Fodd bynnag mae'r mesurau cau ar y Struet a'r Stryd Fawr Uchaf wedi'u gohirio dros y cyfyngiadau presennol.

Bydd y rhain yn cael eu hadfer pan fydd y cyfyngiadau'n cael eu codi, gyda rhwystrau'n cael eu gosod ar draws y ffordd rhwng hanner dydd a 4pm bob dydd.  Bydd hyn yn sicrhau digon o le dros adeg prysuraf y dydd i sicrhau bod modd cadw pellter cymdeithasol ar y stryd, gan roi digon o amser yn y bore ac ar ôl 4pm i ddosbarthu nwyddau a cherbydau eraill.

Bydd y mesurau i gau ffyrdd dros dro'n para dros gyfnod cyfyngiadau coronafeirws Llywodraeth Cymru, gyda chanol y dref yn mynd nôl i'r arfer pan fydd yn ddiogel.

"Ochr yn ochr â'r Cynghorwyr lleol, mae swyddogion cyswllt canol trefi Cyngor Sir Powys wedi bod yn gweithio gyda Chyngor y Dref, busnesau lleol a chymunedau trwy gydol y broses.  Mae eu cydweithrediad wedi bod yn werthfawr iawn ac yn cael ei werthfawrogi'n fawr," ychwanegodd y Cynghorydd Hulme.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu