Gwyliwch rhag twyll yn gysylltiedig â brechiadau Covid

Image of a person making an online payment using a credit card

2 Chwefror 2021

Image of a person making an online payment using a credit card Mae trigolion Powys yn cael eu hatgoffa i fod yn wyliadwrus wrth i dwyll yn gysylltiedig â Covid barhau i gylchredeg.

Cafwyd rhagor o adroddiadau am negeseuon e-bost, negeseuon testun a gwefannau ffug yn ystod yr wythnosau diwethaf wrth i droseddwyr parhau i dwyllo pobl i roi eu harian.

Mae llawer o'r negeseuon ffug hyn yn gwahodd pobl am frechiad Covid ac yn eu trosglwyddo i wefan GIG ffug sy'n gofyn am fanylion personol.

Mae trigolion yn cael eu hatgoffa mai dim ond gan y GIG y bydd brechiadau coronafeirws ar gael a'u bod am ddim.

Os ydych yn derbyn neges e-bost, neges destun neu alwad ffôn sy'n gofyn i chi am unrhyw fanylion banc neu gerdyn yn gyfnewid am frechlyn, twyll yw hwn.

Nid oes angen i chi roi copïau o ddogfennau personol i brofi pwy ydych chi, fel eich pasbort, trwydded yrru, biliau neu slipiau cyflog i dderbyn brechiad.

Dywedodd y Cyngh. Graham Breeze, Aelod Cabinet ar faterion Gwasanaethau Rheoleiddio: "Yn anffodus, mae'r galw mawr am frechlynnau Covid yn rhoi cyfle i dwyllwyr gamarwain a manteisio ar bobl ac sy'n gadael rhai pobl ar eu colled.

"Mae'n warthus bod y troseddwyr hyn yn defnyddio'r feirws fel ffordd i dargedu pobl, a dyna pam mae hi mor bwysig i fod yn wyliadwrus ac i beidio bod yn ddioddefwyr i'w dulliau twyllodrus.

"Mae ein Tîm Safonau Masnach wedi cael gwybod am nifer o wahanol sgamiau yn ystod y pandemig, a dyna pam rydym yn parhau i gynghori pobl i fod yn wyliadwrus ohonynt ac i rannu'r wybodaeth hon gyda ffrindiau a theulu.

"Mae rhai sgamiau'n fwy credadwy nag eraill, ond os nad yw rhywbeth yn edrych neu'n swnio'n iawn, nid yw fel arfer yn iawn."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu