Cymorth llifogydd i gymunedau Powys

Image of flood

4 Chwefror 2021

Image of flood Yn dilyn cyhoeddiad Llywodraeth Cymru am gronfa cymorth o £6.5 miliwn, fe allai trigolion ym Mhowys sydd wedi teimlo effeithiau'r llifogydd diweddar hawlio cymorth ariannol.

Bydd y pecyn cymorth newydd yn cynnwys tâl o hyd at £1,000 i aelwydydd sydd wedi dioddef llifogydd yn sgil Storm Christoph.

Mae modd defnyddio'r grantiau i drwsio difrod gan ddŵr neu newid eiddo a ddinistriwyd gan y tywydd drwg.

Bydd Cyngor Sir Powys yn talu'r arian i drigolion cymwys ac mae modd anfon cais nawr trwy wefan y cyngor.

Dywedodd y Cynghorydd Aled Davies, Dirprwy Arweinydd ac Aelod Cabinet ar faterion Cyllid: "Rydym yn croesawu'r cymorth ariannol hwn gan Lywodraeth Cymru ac fe wnawn bopeth yn ein gallu i sicrhau bod y bobl hyn yn derbyn y cymorth angenrheidiol.

"Mae delio â sgîl-effeithiau llifogydd yn ddigon anodd ond mae mynd i'r afael â'r gwaith dros bandemig yn heriol dros ben.

"Mae llifogydd mawr yn gallu gadael difrod sylweddol ac yn anffodus rydym wedi gweld achosion o'r fath ym Mhowys.

"Gyda'r arian hwn, bydd y cyngor yn gallu cynnig mwy o gymorth a threfnu taliadau angenrheidiol i'r trigolion sydd wedi dioddef waethaf.

"Oherwydd Covid, mae'r cyngor yn ddiweddar wedi bod yn gweithio'n galed iawn i brosesu pob math o grantiau ac fe wnawn ein gorau glas i wneud yr un fath gyda'r cynllun hwn.

"Rwy'n cydymdeimlo'n fawr â'r rhai sydd wedi dioddef effeithiau'r llifogydd hyn, ac rwy'n eu hannog i fynd ati i weld a oes modd hawlio'r arian hwn."

Am fwy o wybodaeth ac i wneud cais, ewch i:

https://cy.powys.gov.uk/article/10371/Llifogydd-Storm-Christoph

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu