Cwrs trochi addysg cyfrwng Cymraeg ar-lein ar waith

Image of young person at a laptop

9 Chwefror 2021

Image of young person at a laptopBellach, mae'r cyngor sir wedi dweud bod dysgwyr ym Mhowys sydd eisiau symud i addysg Gymraeg yn cael eu cefnogi gan gwrs trochi ar-lein.

Mae Cyngor Sir Powys wedi dechrau ar ei gwrs trochi ar-lein cyntaf erioed, sy'n rhoi cyfle i hwyrddyfodiaid i addysg cyfrwng Cymraeg i wella eu sgiliau Cymraeg yn gyflym ac i ddechrau ar eu taith i fod yn ddwyieithog.

Cam cyntaf tuag at ddatblygu darpariaeth trochi addysg cyfrwng Cymraeg ym Mhowys yw'r cwrs trochi, sy'n cael ei arwain gan Wasanaeth Athrawon Bro y cyngor.  Bydd yn ddarpariaeth bwysig wrth i'r cyngor geisio adeiladu dyfodol dwyieithog i Bowys a'i phobl ifanc.

Dywedodd y Cynghorydd Phyl Davies, Aelod Cabinet ar faterion Addysg ac Eiddo: "Rwyf wrth fy modd ein bod yn cynnig y cwrs trochi hwn ar-lein i'r dysgwyr hynny sydd wedi penderfynu newid i addysg cyfrwng Cymraeg.

"Gwella mynediad i ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg ar draws holl gyfnodau allweddol addysg yw un o nodau strategol ein Strategaeth ar gyfer Trawsnewid Addysg ym Mhowys 2020-2030.

"Y dystiolaeth gan weddill Cymru yw bod darpariaeth ddwyieithog/cyfrwng Cymraeg yn cynnig y cyfle gorau i ddysgwyr ddod yn gwbl ddwyieithog, tra hefyd yn creu amgylchedd diwylliannol deinamig sy'n eang ei gorwelion.

"Rydym am wella mynediad i ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg ar draws holl gyfnodau allweddol addysg a chynyddu'r cyfleoedd i blant a phobl ifanc ym Mhowys a'r rhai sy'n symud i'r sir, i ddod yn gwbl ddwyieithog."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu