Hwb ariannol arall i weithwyr llawrydd Powys

Image of money

17 Chwefror 2021

Image of money Bydd gweithwyr llawrydd Powys yn y sectorau diwylliant a chreadigol a dderbyniodd grantiau o £2,500 Hydref diwethaf yn gallu hawlio cymorth ychwanegol.

Mae Llywodraeth Cymru newydd gyhoeddi ail rownd o daliadau fel rhan o Gronfa Adferiad Diwylliannol Covid-19 a gyhoeddwyd yn gyntaf ym mis Medi 2020.

Unwaith eto bydd Cyngor Sir Powys yn gweinyddu'r cronfeydd i helpu gyda phwysau llif arian o fewn y proffesiwn llawrydd.

Yn ôl y meini prawf a gafwyd gan Llywodraeth Cymru, dim ond gweithwyr llawrydd a dderbyniodd y grant cyntaf fydd yn gallu derbyn tâl, ac ni fydd unrhyw un sy'n derbyn Grant Busnes Dewisol yn gallu gwneud cais.

Bydd angen i weithwyr llawrydd cymwys lenwi ffurflen syml ar-lein a chadarnhau na fu unrhyw newid mewn amgylchiadau ers y tâl cyntaf y llynedd.

Dywedodd y Cynghorydd Aled Davies, Dirprwy Arweinydd ac Aelod Cabinet ar faterion Cyllid: "Mae'n newyddion da fod Llywodraeth Cymru wedi ymestyn y cynllun grant angenrheidiol hwn i'r gweithwyr proffesiynol gwerthfawr hyn.

"Unwaith eto, bydd gan y cyngor rôl allweddol o ran dosbarthu'r arian a fydd yn ogystal â'r grantiau cymorth busnes a'r taliadau hunanynysu sy'n cael eu gweinyddu gan y Cyngor.

"Mae gweinyddu gwahanol gynlluniau cymorth yn golygu bod y cyngor yn gweithio trwy swm sylweddol o arian ar hyn o bryd felly rwy'n gofyn i bawb fod yn amyneddgar.

"Mae gweithwyr llawrydd o bob cwr o Bowys wedi elwa o'r taliadau cyntaf ac mae'r cyngor wedi bod yn cysylltu â'r bobl hynny cyn trefnu'rr ail daliad.

"Byddwn yn gwneud pob ymdrech i sicrhau bod unigolion yn derbyn y taliad o £2,500 lle maen nhw'n gymwys ar ei gyfer.

"Gobeithio bydd y newyddion hwn yn hwb i weithwyr llawrydd ar adeg anodd iawn i'n diwydiannau diwylliannol a chreadigol."

Mae'r cyfnod ymgeisio wedi agor a'r dyddiad cau yw dydd Gwener 26 Chwefror. Am fwy o wybodaeth ewch i wefan y cyngor: www.powys.gov.uk/freelancergrant

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu