Cynlluniau ar gyfer ysgol bob oed yn Llanfair Caereinion i barhau

Image of Transforming Education words and its branding

17 Chwefror 2021

Image of Transforming Education words and its brandingBydd cynlluniau i uno dwy ysgol yng ngogledd Powys i greu ysgol bob oed newydd yn parhau, medd y cyngor sir.

Mae Cyngor Sir Powys am sefydlu ysgol bob oed newydd yn Llanfair Caereinion ac yn ddiweddar cynhalion nhw ymgynghoriad chwe wythnos ar y cynigion.

Bydd y cynigion yn helpu'r cyngor i gyflawni ei Strategaeth ar gyfer Trawsnewid Addysg, a fydd yn gwella profiad a hawl dysgwyr. Cymeradwywyd y strategaeth ym mis Ebrill 2020.

Byddai'r cyngor yn creu'r ysgol newydd trwy gau Ysgol Gynradd Llanfair Caereinion ac Ysgol Uwchradd Caereinion a sefydlu ysgol newydd 4-18 oed ar y safleoedd presennol o fis Medi 2022.

Ar 12 Ionawr rhoddodd Cabinet ganiatâd i hysbysiad statudol gael ei gyhoeddi'n ac felly'n cynnig y newid hwn yn ffurfiol. Ond galwodd y Pwyllgor Craffu Dysgu a Sgiliau am eglurhad manylach ar y cynnig.

Ystyriodd Cabinet farn y Pwyllgor Craffu ar ddydd Mawrth, 16 Chwefror yn ogystal â'r adroddiad ymgynghori a chytuno i gyhoeddi'r hysbysiad statudol a oedd yn cynnig y newid.

Cytunodd Cabinet hefyd i gyflymu trafodaethau gyda chynrychiolwyr y ddwy ysgol a'r gymuned i ymchwilio i ffyrdd o ddatblygu ac estyn darpariaeth cyfrwng Cymraeg yn Llanfair Caereinion. Bydd ysgolion y dalgylch yn cael eu cynnwys yn y trafodaethau hyn.

Dywedodd y Cynghorydd Phyl Davies, Aelod y Cabinet ar faterion Addysg ac Eiddo: "Rydym wedi ystyried barn a sylwadau'r Pwyllgor Craffu Dysgu a Sgiliau ac wedi penderfynu bwrw ymlaen â'n cynlluniau i sefydlu ysgol bob oed newydd yn Llanfair Caereinion.

"Byddwn hefyd yn dwyn trafodaethau â chynrychiolwyr y ddwy ysgol a'r gymuned yn eu blaenau a thrafod sut y gellir cyfoethogi ac ymestyn darpariaeth cyfrwng Cymraeg yn Llanfair Caereinion. Byddwn yn cynnwys ysgolion y dalgylch yn y trafodaethau hyn.

"Rydym wedi ymrwymo i gyflawni cynnig gwell i ddysgwyr ar gyfer plant a phobl ifanc Powys trwy ein Strategaeth ar gyfer Trawsnewid Addysg ym Mhowys. Rwy'n credu y bydd ein cynnig ar gyfer ysgolion yn Llanfair Caereinion o les i ddisgyblion a staff dysgu."

Bydd yr Hysbysiad Statudol yn cael ei gyhoeddi ar ôl hanner tymor.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu