Galwad i ddychwelyd offer symudedd nad oes ei angen mwyach

Image of wheelchair

Chwefror 18, 2021

Image of wheelchair Mae pobl ym Mhowys sydd ag offer symudedd nad ydynt ei angen mwyach yn cael eu hannog i'w ddychwelyd i'r cyngor sir.

Mae cannoedd o bobl yn benthyg offer cymunedol - fel cadeiriau olwyn, fframiau cerdded neu gomodau - gan Gyngor Sir Powys, drwy ei bartner NRS Healthcare, i'w helpu i fyw'n annibynnol.

Mae'r cyngor yn galw ar bobl sydd ddim angen yr offer mwyach i gysylltu er mwyn trefnu i gasglu'r offer.

Dywedodd y Cynghorydd Myfanwy Alexander, Aelod Cabinet gyda chyfrifoldeb am faterion Gofal Cymdeithasol Oedolion:  "Rydym yn gofyn i bawb i fynd ati i chwilota yn y sied neu'r cwpwrdd o dan y grisiau i weld a oes ganddynt unrhyw beth nad ydynt ei angen mwyach: efallai rhywbeth nad ydych chi ei angen, ond yn sicr rydym ni."

Ac adleisiwyd ei neges gan Chris Evans, Rheolwr Comisiynu Strategol y cyngor (Gofal a Alluogir gan Dechnoleg a Chyfarpar Cymunedol) a dywedodd: "Mae'n ddealladwy nad yw rhai pobl yn teimlo'n gyffyrddus iawn i gael unrhyw un yn ymweld â'u cartrefi yn ystod y pandemig hwn ond hoffwn eu sicrhau bod ein partneriaid NRS yn defnyddio dulliau gweithio sy'n ddiogel o ran Covid, gan gynnwys gwisgo mygydau a defnyddio diheintydd pan fyddant yn dosbarthu unrhyw eitemau, neu, os oes angen rhoi sylw i unrhyw eitemau."

"Os y gallwch, cysylltwch â ni. Yna gallwn naill ai ailddefnyddio'r offer neu ailgylchu'r cydrannau, fel ein bod yn gallu helpu pobl eraill yn y gymuned," ychwanegodd Chris.

I drefnu casgliad, ffoniwch NRS Healthcare ar 0345 123 6350

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu