Cyfnod newydd yn agor yn hanes Automobile Palace eiconig Llandrindod

Automobile Palace Llandrindod Wells

22 Chwefror 2021

Automobile Palace Llandrindod WellsMae Cyngor Sir Powys wedi cwblhau prynu'r Automobile Palace yn Llandrindod sy'n adeilad rhestredig Gradd 2*.

Lleolir yr adeilad art deco hynod mewn llecyn amlwg yng nghanol y dref ac fe'i hadeiladwyd yn gynnar yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg dan gyfarwyddyd un o arloeswyr cynharaf moduro Cymru, Mr Tom Norton. Daeth Norton ag awyrennu i'r Canolbarth a bu'r adeilad yn gartref i'r asiantaethau Ford ac Austin cyntaf yng Nghymru. 

Caeodd yr adeilad fel modurdy yn gynnar yn y nawdegau cyn cael ei newid yn unedau busnes. Ond mae nifer y tenantiaid wedi lleihau dros y blynyddoedd diwethaf ac mae'r adeilad wedi dirywio.

Bellach mae Cyngor Sir Powys wedi sicrhau cyllid oddi wrth Raglen Trawsnewid Trefi Llywodraeth Cymru i gaffael ac adnewyddu'r Automobile Palace sydd o bwys i dreftadaeth Cymru. Mae'r Cyngor yn bwriadu adnewyddu'r adeilad yn gynnil a'i ddatblygu'n ganolfan fusnes i gefnogi adfywio'r dref a'r economi leol.

Dywedodd y Cynghorydd Iain MacIntosh, Aelod y Cabinet ar faterion Tai, Cynllunio ac Adfywio Economaidd, "Nod y prosiect yw adfywio'r adeilad sydd o bwys i dreftadaeth y wlad a chefnogi mentergarwch newydd. Mae buddsoddi yn ein hadeiladau'n hanfodol i gefnogi hyfywedd canol trefi ac adfer yn sgil Covid-19.

Roedd Aelod y Cabinet ar faterion Addysg ac eiddo, y Cynghorydd Phyl Davies o blaid prynu'r adeilad. "Mae'r cyngor yn gwahodd datganiadau o ddiddordeb gan fusnesau sydd am leoli o fewn yr Automobile Palace unwaith bod y gwaith adnewyddu wedi cael ei gwblhau," meddai.  "Ar hyn o bryd rydym y disgwyl bod y tenantiaid sydd yno'n barod am aros. Dylid cyflwyno pob datganiad o ddiddordeb i'r Tîm Eiddo Masnachol yng Nghyngor Sir Powys."

Dywedodd y Dirprwy Weinidog dros Dai ac Adfywio, Hannah Blythyn:  "Mae adfywio'r Automobile Palace yn Llandrindod yn enghraifft wych o sut rydym yn cefnogi dyfodol trefi Cymru trwy'r rhaglen Trawsnewid Trefi.  Nid yn unig y bydd yn rhoi hwb i gynaliadwyedd a nifer yr ymwelwyr yn y dref ond bydd yn cefnogi twf economaidd trwy greu cyfleoedd i fusnesau mewn adeilad eiconig yng nghanol y dref."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu