Prosiect tai Aberhonddu bron â'i gwblhau

Image of Brecon Law Courts

Chwefror 19, 2021

Image of Brecon Law Courts Mae datblygiad tai a fydd yn cefnogi byw'n annibynnol i bedwar o bobl bron â'i gwblhau yn Aberhonddu.

Mae prosiect Cartrefi Melin i drawsnewid Llysoedd y Gyfraith Aberhonddu yn dair fflat i bobl sydd ag anghenion cymorth fel rhan o'r amrywiaeth ehangach sy'n cael ei ddarparu yn yr adeilad.

Mae Pat Downes yn Rheolwr Tîm (Anableddau) o fewn y tîm Gofal Cymdeithasol i Oedolion. "Rydym yn falch iawn ein bod wedi cael cynnig y cyfle hwn gan Gartrefi Melin i ddarparu'r llety â chymorth hwn fel rhan o'u gwaith ehangach o ailddatblygu'r adeilad ar Cambrian Close. Bydd hwn yn gyfle gwych i'r bobl a fydd yn symud i mewn i gael mwy o annibyniaeth fel rhan o'r dull 'camu-i-lawr, symud ymlaen' tuag at ofal gan eu galluogi i wneud hyn yn eu cymuned eu hunain."

Mae'r Cynghorydd Myfanwy Alexander yn aelod Cabinet â chyfrifoldeb am faterion Gofal Cymdeithasol i Oedolion gyda Chyngor Sir Powys ac eglurodd: "Mae Cyngor Sir Powys wedi ymrwymo i ddarparu llety â chymorth sy'n rhoi'r cyfle i bobl fyw yn eu cymunedau eu hunain ac mae'r prosiect hwn yn enghraifft wych o gydweithio i alluogi hyn i ddigwydd, gan ddarparu swyddi lleol yn y fargen.'

Dywedodd Joanne Kirrane, Cyfarwyddwr Gweithredol Pobl, Cartrefi a Chymunedau gyda Melin Homes:: "Mae cydweithio â Chyngor Sir Powys wedi ein galluogi i adeiladu llety â chymorth y mae mawr ei angen ar gyfer pedwar preswylydd. Rydym yn falch iawn o'r datblygiad ac yn edrych ymlaen at weld y trigolion yn symud i mewn, yn mwynhau eu cartrefi newydd, ac yn gweld y gwahaniaeth y bydd y datblygiad hwn yn ei wneud i'w bywydau."

Darperir y gofal a'r cymorth gan Cartrefi Cymru a byddant yn creu swyddi newydd yn ardal Aberhonddu.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu