SYLWCH: Diweddariad Gwastraff Gardd

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Ffordd newydd i deuluoedd weld a ydyn nhw'n gymwys ar gyfer cefnogaeth Dechrau'n Deg

Father holding young child

Un o raglenni a ariennir gan Lywodraeth Cymru yw Dechrau'n Deg ac mae ar gael mewn ardaloedd penodol i gefnogi teuluoedd i roi dechrau da i blant hyd at deirblwydd.

Erbyn hyn gall teuluoedd ddefnyddio gwefan Cyngor Sir Powys i weld a ydyn nhw'n gymwys ar gyfer y cynllun a gwneud cais amdano.

Mae Dechrau'n Deg yn cynnig gwasanaethau cefnogol dwys ar gyfer plant hyd at deirblwydd a'u teuluoedd. Mae'r cymorth yn cynnwys y canlynol:

•             Gofal plant rhan amser a ariennir i blant dwyflwydd

•             Gwasanaeth Ymwelwyr Iechyd estynedig

•             Mynediad at Raglenni Magu Plant

•             Cymorth i blant i'w helpu i ddysgu sut i siarad a chyfathrebu

Dywedodd Aelod y Cabinet ar faterion Plant a Diwylliant, y Cynghorydd Rachel Powell: "Mae hwn yn gadarnhaol iawn i deuluoedd sydd am gael cefnogaeth i sicrhau eu lle Dechrau'n Deg. Gall teuluoedd wirio i weld a ydyn nhw'n gymwys trwy roi cod post Powys i mewn i'r wefan. Wedyn gallan nhw elwa'n uniongyrchol o gynigion gofal plant ychwanegol, sydd ar gael o fewn y cynllun Llywodraeth Cymru hwn.

"Mae Dechrau'n Deg yn rhoi gwedd ffurfiol ar seiliau dechrau da a chadarnhaol i blant o fewn blynyddoedd cyntaf eu bywydau. Mae'n rhoi cymorth cynnar i deuluoedd fedru gwireddu hyn. Mae gweithwyr proffesiynol ar draws gwahanol asiantaethau'n cydweithio i gynnig y cymorth hwn i ddiwallu gofynion teuluoedd Dechrau'n Deg."

Mae'r cynllun ar gael i ardaloedd cod post penodol yn Y Trallwng, Y Drenewydd, Ystradgynlais, Aberhonddu a Llandrindod.  Os oes gennych blentyn rhwng hyd at deirblwydd ac 11 mis ac ry'ch chi'n byw ym Mhowys gallwch chi roi'ch cod post i mewn i weld a ydych chi'n gymwys ar gyfer rhaglen Dechrau'n Deg Powys. Ewch i www.powys.gov.uk a chwiliwch am 'Dechrau'n Deg'.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu