Tiroedd ysgol a meysydd chwarae Powys i fod yn ddi-fwg o 1 Mawrth

Image of a no smoking sign

22 Chwefror 2021

Image of a no smoking signYmhen pythefnos bydd deddfau newydd yn cael eu cyflwyno i wneud mwy o lefydd yng Nghymru'n ddi-fwg.

Mae'r deddfau hyn yn cael eu cyflwyno ar draws Cymru ar 1 Mawrth ac yn adeiladu ar y gwaharddiad ar smygu a gyflwynwyd yn 2007.  Bydd yn diogelu mwy o bobl rhag peryglon mwg ail-law ac yn helpu'r rhai sy'n ceisio rhoi'r gorau iddi.

Mae'n golygu y bydd tiroedd ysgol a meysydd chwarae cyhoeddus, ynghyd ag ardaloedd awyr agored gofal dydd i blant, lleoliadau gwarchod plant a thiroedd ysbytai'n ddi-fwg.  Bydd unrhyw un sy'n torri'r gyfraith yn gallu wynebu dirwy o £100.

Cymru yw'r wlad gyntaf yn y DU i wahardd smygu yn yr ardaloedd hyn sy'n golygu na fydd yn normaleiddio smygu ac yn lleihau'r posibilrwydd y bydd plant a phobl ifanc yn dechrau ysmygu yn y lle cyntaf - gan achub bywydau yn y pen draw.

Dywedodd y Cynghorydd Rosemarie Harris, Arweinydd Cyngor Sir Powys: "Rydym yn gwybod faint o niwed mae smygu'n ei wneud i iechyd, felly rwy'n edrych ymlaen at dderbyn cefnogaeth y rhai sy'n defnyddio ein meysydd chwarae a'r staff, rhieni, gwarcheidwaid ac ymwelwyr sy'n defnyddio ein hysgolion a'n lleoliadau gofal i blant er mwyn sicrhau ein bod ni gyd yn gwneud ein rhan i greu dyfodol iachach."

Mae nifer o smygwyr eisoes wedi cael eu hysgogi i roi'r gorau i smygu oherwydd COVID-19, a'r gobaith yw y bydd y ddeddfwriaeth newydd yn annog mwy i roi'r gorau iddi.  Y ffordd orau o roi'r gorau i smygu am byth yw gyda chefnogaeth.

Dywedodd Suzanne Cass, Prif Weithredwr ASH Cymru, sefydliad sy'n gweithio i wireddu Cymru di-fwg: "Mae'r rhai sy'n dechrau smygu cyn 16 oed ddwywaith mor debygol o barhau i smygu o'i gymharu â'r rhai sy'n dechrau'n hwyrach, ac yn fwy tebygol o smygu'n drwm

"O arolwg YouGov diweddaraf ASH Cymru, rydym yn gwybod fod 81% o smygwyr sy'n oedolion yng Nghymru yn 18 oed neu'n iau yn smygu am y tro cyntaf.  Mae'n hanfodol ein bod yn atal pobl ifanc heddiw rhag dod y genhedlaeth nesaf o smygwyr.

"Gobeithio y bydd y ddeddfwriaeth yn annog mwy o fannau cyhoeddus yng Nghymru i fynd yn ddi-fwg."

Os ydych chi'n chwilio am help i roi'r gorau i smygu, gallwch fanteisio ar wasanaeth cymorth GIG Cymru Rhoi'r Gorau i Smygu ar 0800 085 2219 neu ewch i   www.helpmequit.wales am help a chefnogaeth, gan gynnwys derbyn meddyginiaeth am ddim i roi'r gorau i smygu.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu