Ysgol yr Eglwys yng Nghymru Llanbedr

Mae Cyngor Sir Powys yn ymgynghori ar gynnig i gau Ysgol yr Eglwys yng Nghymru Llanbedr.

Mae Cyngor Sir Powys yn ymgynghori ar gynnig i gau Ysgol yr Eglwys yng Nghymru Llanbedr o 31 Awst 2022, gyda disgyblion i fynychu eu hysgolion amgen agosaf.

Cynhelir yr ymgynghoriad hwn yn unol â Chod Trefniadaeth Ysgolion (2018) a Deddf Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru) 2013.

Dechreuodd y cyfnod ymgynghori ar 21 Ebrill 2021 a bydd yn gorffen ar 23 Mehefin 2021.

Gwneud ymateb

I ymateb i'r ymgynghoriad, gallwch:

  • Lenwi'r ffurflen ymateb i'r ymgynghoriad - fersiwn ar-lein ar gael yma neu fersiwn Word 
  • Anfon e-bost at y Tîm Trawsnewid Ysgolion - school.consultation@powys.gov.uk
  • Ysgrifennu at y Tîm Trawsnewid Ysgolion, Cyngor Sir Powys, Neuadd y Sir, Llandrindod, Powys, LD1 5LG

 

Dweud eich Dewud Ysgol Llanbedr - Ffurflen Ymateb i'r Ymgynghoriad

Ddogfennaeth Ymgynhori

Mae copïau papur o'r ddogfen ymgynghori ar gael trwy gysylltu â'r Tîm Trawsnewid Addysg gan ddefnyddio'r manylion cyswllt isod.

 

Cysylltiadau

 

Rhowch sylwadau am dudalen yma

 


 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu