Gwasanaeth Casglu Gwastraff Gwyrdd i Ddechrau

Image of a green garden waste bin

23 Chwefror 2021

Image of a green garden waste binMae preswylwyr Powys yn cael eu hatgoffa y bydd y Gwasanaeth Casglu Gwastraff Gardd eleni yn dechrau o wythnos nesaf.

Cafwyd rhai problemau technegol gydag adnewyddiadau gyda chwsmeriaid yn cael problemau wrth gofrestru ar gyfer y gwasanaeth poblogaidd, sy'n rhedeg o 1 Mawrth i 3 Rhagfyr, gan arwain at oedi wrth ddosbarthu sticeri biniau ar gyfer adnewyddu'r gwasanaeth.

Dywedodd llefarydd ar ran y gwasanaeth: "Yn anffodus cawsom rai problemau technegol gyda'r system adnewyddu a hoffem ddiolch i gwsmeriaid am eu hamynedd. Mae'r materion bellach wedi'u datrys gyda sticeri biniau newydd yn cael eu hanfon at breswylwyr heddiw (dydd Mawrth 23 Chwefror) felly dylent fod yn cyrraedd cyn bo hir.

"Hoffem sicrhau pob cwsmer, hyd yn oed os nad yw eich sticeri wedi cyrraedd mewn pryd ar gyfer eich casgliadau cyntaf, y byddwn yn dal i ddod i gasglu eich biniau, felly rhowch nhw wrth ymyl y ffordd fel arfer.

"Gall diwrnodau casglu gwastraff gwyrdd amrywio eleni a chynghorir cwsmeriaid i wirio eu dyddiadau casglu drwy ddefnyddio'r chwiliwr casgliadau diwrnod biniau ar-lein y cyngor sydd â'r wybodaeth ddiweddaraf gydag unrhyw newidiadau o wasanaeth y llynedd."

Mae'r tanysgrifiad blynyddol o £37 yn cynnwys llogi bin ar olwynion 240 litr a chasgliadau bob pythefnos o'ch gwastraff gardd rhwng 1 Mawrth a 3 Rhagfyr. Gydag 20 o gasgliadau, mae'r gwasanaeth yn costio llai na £2 ar gyfer pob bin llawn o ddeunydd a gesglir ac a ailgylchwyd.

Mae bin 120 litr llai ar gael ar gyfradd is ar gyfer aelwydydd â gerddi bach, neu sachau gwastraff gardd y gellir eu compostio ar gyfer y rheiny sy'n defnyddio sachau porffor ar gyfer eu sbwriel gweddilliol.

Bydd y cyngor yn darparu bin ar olwynion gwyrdd i danysgrifwyr newydd i'r gwasanaeth o fewn 10 diwrnod gwaith.

Bydd preswylwyr nad ydynt yn tanysgrifio i'r gwasanaeth yn gallu compostio eu gwastraff gardd gartref neu gallant fynd ag ef i un o'r pum canolfan ailgylchu gwastraff o'r cartref ym Mhowys.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu