Cyhoeddi hysbysiad statudol ar gyfer cynlluniau Ysgol pob oed Llanfair Caereinion

Image of Transforming Education words and its branding

23 Chwefror 2021

Image of Transforming Education words and its brandingMae cynlluniau i uno dwy ysgol yng ngogledd Powys i greu ysgol pob oed newydd wedi cymryd cam ymlaen gyda chyhoeddi hysbysiad statudol, medd y cyngor sir.

Yr wythnos ddiwethaf (dydd Mawrth, 16 Chwefror), cytunodd Cabinet Cyngor Sir Powys i gyhoeddi hysbysiad statudol ar gynigion i sefydlu ysgol pob oed newydd yn Llanfair Caereinion drwy gau Ysgol G.G. Llanfair Caereinion ac Ysgol Uwchradd Caereinion a sefydlu ysgol pob oed 4 - 18 ar y safleoedd presennol o fis Medi 2022. 

Bydd y cynigion yn helpu'r cyngor i gyflawni ei Strategaeth ar gyfer Trawsnewid Addysg, sydd am wella hawl a phrofiad dysgwyr.  Cymeradwywyd y strategaeth ym mis Ebrill 2020.

Felly, mae gan aelodau o'r cyhoedd 28 diwrnod i gyflwyno unrhyw wrthwynebiadau sydd ganddynt i'r cyngor am y cynigion.

Dywedodd y Cyngh. Phyl Davies, Aelod Cabinet ar faterion Addysg ac Eiddo: "Rydym wedi ymrwymo i ddarparu cynnig gwell i ddysgwyr ar gyfer plant a phobl ifanc ym Mhowys trwy ein Strategaeth ar gyfer Trawsnewid Addysg ym Mhowys.  Rwy'n credu y bydd ein cynnig ar gyfer yr ysgolion yn Llanfair Caereinion yn elwa disgyblion a staff addysgu.

"Fodd bynnag, mae'n bwysig bod y Cabinet yn clywed barn y rhai sy'n gwrthwynebu'r cynnig cyn gwneud unrhyw benderfyniadau terfynol a hoffwn annog hwy i anfon eu barn atom fel y gallwn ei ystyried."

I gyflwyno gwrthwynebiad, ewch i Trawsnewid Addysg a dilynwch y dolenni.

Neu, gallwch anfon eich gwrthwynebiad atom yn ysgrifenedig trwy anfon e-bost at education@powys.gov.uk neu drwy'r post i'r Prif Swyddog Addysg Dros Dro, Cyngor Sir Powys, Neuadd Sir Powys, Llandrindod, Powys, LD1 5LG.

Bydd y Cyfnod Gwrthwynebu'n cau, ddydd Mawrth 23 Mawrth 2021.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu