Croesawu canfyddiadau archwilio recriwtio mwy diogel

Image of a hand picking up a red figure from a group of blue figures

24 Chwefror 2021

Image of a hand picking up a red figure from a group of blue figuresYn dilyn archwiliad, gwelwyd fod prosesau recriwtio mwy diogel sy'n sicrhau nad yw Cyngor Sir Powys yn cyflogi pobl anaddas, yn eu lle.

Cynhaliwyd yr archwiliad gan SWAP Internal Audit Services, a chroesawyd y canfyddiadau gan y Cyngor.  Yn ôl yr archwiliad:

  • Mae gan y cyngor broses archwilio effeithiol i sicrhau diogelwch plant, pobl ifanc ac oedolion mewn perygl;
  • Mae'r cyngor yn cynnal gwiriadau trwyadl o'r holl weithwyr sy'n gweithio yn y maes gofal cymdeithasol;
  • Nid yw gweithwyr newydd yn gallu cychwyn gwaith tan y bydd y gwiriadau wedi'u gwneud;
  • Os nad yw'r gwiriadau ar weithwyr, contractwyr na gwirfoddolwyr wedi'u hadnewyddu mewn pryd, bydd yn bosibl eu hatal rhag parhau i weithio tan y bydd y gwiriadau wedi'u gwneud;
  • Mae'r profion wedi datgelu bod swyddi'n cael eu gwirio cyn dechrau gwaith.

Mae'r archwiliad hefyd wedi gweld fod yna bolisi recriwtio a dethol effeithiol mewn lle i atal a rhwystro twyllwyr rhag ceisio gwaith gyda'r cyngor.

Dywedodd y Cynghorydd Graham Breeze, Aelod Cabinet ar faterion Llywodraethu Corfforaethol, Ymgysylltu a Gwasanaethau Rheoleiddio: "Rydym wedi ymrwymo i ddiogelu plant, pobl ifanc ac oedolion mewn perygl.  Mae prosesau recriwtio diogel yn hanfodol i sicrhau na fydd pobl anaddas yn gweithio nac yn gwirfoddoli gyda phlant, pobl ifanc nac oedolion mewn perygl.

"Rwy'n croesawu canfyddiadau'r archwiliad hwn sy'n dangos fod gennym brosesau a gweithdrefnau cadarn mewn lle i sicrhau mai dim ond y staff gorau a mwyaf diogel y gallwn eu recriwtio ac nid pobl anaddas."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu