Tai cyngor ar y gweill

Image of houses being built

24 Chwefror 2021

Image of houses being builtMae mwy na chant o dai cyngor yn cael eu hadeiladu gyda gwerth contract cyfunol dros £20 miliwn. Dyna'r neges fydd yn mynd gerbron cabinet y cyngor sir wythnos nesaf.

Mae gan y cyngor darged uchelgeisiol i adeiladu 250 o gartrefi newydd erbyn 2025 fel rhan o'i Gynllun Gwella Corfforaethol Gweledigaeth 2025.

Dywedodd Aelod y Cabinet ar faterion Tai, Cynllunio a Datblygu Economaidd, y Cynghorydd Iain McIntosh: "Mae gan y cyngor darged o ddarparu 250 o gartrefi newydd erbyn diwedd 2025 ac mae'n gwneud cynnydd rhagorol yn barod gyda chynlluniau datblygu ar gyfer 227 o dai yn eu lle'n barod a gwaith yn mynd rhagddo ar 118 o gartrefi.

"Rydym wrthi'n adeiladu 32 o unedau yn Aberhonddu, 26 uned yn Y Drenewydd, 22 uned yn Llanidloes, saith yn Sarn ac rydym ar fin dechrau gwaith ar ddeunaw o gartrefi ar safle'r Red Dragon gynt yn Y Drenewydd. Bydd hyn yn helpu i fynd i'r afael â'r galw cynyddol sydd yn y sir am dai fforddiadwy.

"Er na lwyddodd yr un cwmni o Bowys i ennill y prif gontractau, sydd â gwerth cyfunol o fwy na £20 miliwn, mae'r rhaglen yn rhoi buddion mawr i'r economi leol trwy ddefnyddio is-gontractwyr Powys.

"Trwy'r gwaith mae 35 o is-gontractwyr wedi cael eu penodi, mae 31 o'r rhain â'u prif swyddfa yng Nghymru, gyda 14 wedi'u lleoli ym Mhowys, sydd wedi creu gwaith i dros 70 o bobl. Hefyd cyflawnwyd nifer o gyfleoedd hyfforddi, addysg a phrentisiaeth ynghyd ag amrywiaeth o fuddion cymunedol sydd ar y gweill ar safleoedd unigol.

"Rydym yn hyderus y byddwn yn cyflawni'r tai cyngor cyntaf mewn cenhedlaeth erbyn y gwanwyn eleni, er gwaethaf effaith COVID-19," meddai.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu