Ymgynghoriad yn dechrau ar gynigion ysgolion Aberhonddu

Image of Transforming Education words and its branding

25 Chwefror 2021

Image of Transforming Education words and its brandingMae'r cyngor sir wedi cyhoeddi bod ymgynghoriad ar gynlluniau i greu ysgol gynradd newydd yn ne Powys trwy uno tair ysgol bresennol wedi dechrau.

Mae Cyngor Sir Powys yn cynnig uno Ysgol Fabanod Mount Street, Ysgol Iau Mount Street ac Ysgol G.G. Cradoc i greu ysgol gynradd newydd fel rhan o gynlluniau Trawsnewid Addysg ar gyfer dalgylch Aberhonddu.  Rhoddodd y Cabinet sêl bendith fis Rhagfyr diwethaf i ddechrau ymgynghoriad ffurfiol ar y cynlluniau.

Bellach, mae'r cyngor yn gofyn am farn y cyhoedd ar y cynigion, a fyddai'n gwella'r hawl a'r profiad addysg i ddysgwyr y dyfodol.

Os aiff yn ei flaen, bydd yr ysgol gynradd newydd yn gweithredu o'r tri safle presennol o fis Medi 2022, cyn symud i adeilad newydd yr unfed ganrif ar hugain ar hen safle Ysgol Uwchradd Aberhonddu yn y dyfodol.

Bydd y cynlluniau'n helpu'r cyngor i gyflawni ei Strategaeth ar gyfer Trawsnewid Addysg ym Mhowys, strategaeth 10 mlynedd uchelgeisiol a gymeradwywyd y llynedd.

Meddai'r Cyngh. Phyl Davies, Aelod Cabinet ar faterion Addysg: "Un o nodau ein Strategaeth ar gyfer Trawsnewid Addysg ym Mhowys yw gwella hawl a phrofiad y dysgwr i bob un o'n dysgwyr.

"Rydym hefyd wedi ymrwymo i ddarparu cyfleusterau o'r radd flaenaf a fydd yn golygu y bydd ein dysgwyr a'n hathrawon yn ffynnu ac yn cyflawni eu potensial.

"Rwy'n credu y bydd ein cynlluniau ar gyfer dalgylch Aberhonddu yn ein helpu i gyflawni ein strategaeth a gwella'r hawl a'r profiad addysg i ddysgwyr y dyfodol.

"Fodd bynnag, mae'n bwysig bod pobl y tair cymuned ysgol hyn yn ogystal â'r ardal ehangach yn cael dweud eu dweud ar y cynigion hyn.   Hoffwn eu hannog i anfon eu barn atom fel y gallwn ystyried barn pawb."

I ymateb i'r ymgynghoriad, ewch i Trawsnewid Addysg  a dilynwch y dolenni i roi eich barn ar-lein.

Fel arall, gallwch ymateb yn ysgrifenedig drwy anfon e-bost  school.consultation@powys.gov.uk  neu drwy'r post at y Tîm Trawsnewid Addysg, Cyngor Sir Powys, Neuadd y Sir, Llandrindod, LD1 5LG.

Daw'r ymgynghoriad i ben ddydd Iau, 15 Ebrill 2021.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu