Y cyntaf yng Nghymru ar gyfer preswylwyr sy'n byw gyda dementia

Image of headphones

26 Chwefror 2021

Image of headphonesMae Gwasanaeth Llyfrgelloedd Cyngor Sir Powys yn falch o fod yr awdurdod llyfrgelloedd cyntaf yng Nghymru i weithio gydag elusen dementia Playlist for Life i ddosbarthu eu llyfryn 'Creu Trac Sain Eich Bywyd'.

Mae gan gerddoriaeth y pŵer i ddod â llawenydd i'r rhai sy'n byw gyda dementia. Mae Playlist for Life yn hyrwyddo manteision rhestrau chwarae personol ac effaith bwerus cerddoriaeth i ysgogi atgofion.

Dywedodd y Cynghorydd Rachel Powell, Aelod Cabinet ar faterion Diwylliant a Phobl Ifanc: "Mae dros 2,000 o bobl yn byw gyda dementia ym Mhowys ac mae gwasanaeth llyfrgelloedd y cyngor wedi ymrwymo i ddarparu cymorth iddynt a'u gofalwyr.

"Rydym yn gobeithio y bydd y llyfryn hwn yn helpu pobl sy'n byw gyda dementia ym Mhowys i gofio atgofion hapus gyda'u teulu, ffrindiau a gofalwyr ac rydym yn edrych ymlaen at weithio gyda'r elusen yn y dyfodol i ddarparu gweithgareddau ar draws ein gwasanaeth llyfrgelloedd."  

Mae'r llyfryn 'Creu Trac Sain Eich Bywyd', sydd ar gael yn Gymraeg neu yn Saesneg, yn cynorthwyo pobl sy'n byw gyda dementia i nodi, gyda'u gofalwyr, y caneuon sy'n bwysig iddynt ac i gofnodi'r atgofion sy'n cael eu dwyn i gof ac sy'n helpu sgwrsio ac ymgysylltu.  

Gellir gofyn am gopi o'r llyfryn drwy gysylltu â'ch llyfrgell leol drwy'r Gwasanaeth Archebu a Chasglu.  

I gael rhagor o wybodaeth am y Gwasanaeth Archebu a Chasglu ac i ddod o hyd i'ch llyfrgell leol ewch i https://cy.powys.gov.uk/llyfrgelloedd, e-bost library@powys.gov.uk neu ffonio 01597 827460.

I gael rhagor o wybodaeth am 'Playlist for Life', ewch i'w gwefan: https://www.playlistforlife.org.uk/welsh/

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu