Sesiynau Gweithgareddau Pasg i Blant Powys.

Child having fun with paint

01 Mawrth 2021

Child having fun with paint Bydd gweithgareddau i blant ym Mhowys yn cael eu trefnu dros wyliau'r Pasg, dywedodd y cyngor sir.

 

Mae Cyngor Sir Powys wedi trefnu sesiynau gweithgareddau dros y Pasg o ddydd Llun 29 Mawrth tan ddydd Gwener 9 Ebrill.  Bydd y sesiynau hyn yn cael eu cynnal mewn pedwar lleoliad ar draws y sir i blant 5 - 17 oed.

 

Bydd y sesiynau'n cael eu rhedeg yn ôl canllawiau Covid-19 Llywodraeth Cymru, yn Ysgol Golwg y Cwm yn Ystradgynlais, Canolfan Ieuenctid Llandrindod, Ysgol Hafren yn Y Drenewydd a yn Y Trallwng.

 

Bydd y sesiynau o ddydd Llun i ddydd Gwener (heblaw gŵyl y banc) o 10am tan 12 hanner dydd ar wahân i'r Drenewydd a fydd 1:30 pm - 3.30pm. Ychydig o lefydd fydd ar gael felly bydd rhaid i rieni/gofalwyr archebu lle i'r plant ar-lein.

 

Dywedodd y Cynghorydd Rachel Powell, Aelod Cabinet ar gyfer Gwasanaethau Plant: "Diolch i'r nawdd gan Lywodraeth Cymru a'n partneriaethau lleol, mae'n braf gallu cynnig gweithgareddau dros y Pasg i blant mewn mannau ar draws y sir.

 

"Yn dilyn llwyddiant sesiynau'r haf, rydym yn rhagweld y bydd plant a phobl ifanc yn elwa o'r sesiynau hyn, rwy'n siwr y byddant yn mwynhau'r profiad."

 

Staff y cyngor fydd yn arwain y sesiynau, gan weithio gyda phartneriaid lleol megis  Activ8kids, Rhwydwaith Chwarae Brycheiniog, Chwarae Maesyfed a Gwasanaeth Tân ac Achub Canolfan a Gorllewin Cymru.

 

Ychydig o lefydd sydd ar gael a bydd llefydd yn cael eu blaenoriaethu a'u cynnig o fewn canllawiau Llywodraeth Cymru.  Gallwch gofrestru o heddiw (dydd Llun 1 Mawrth) a bydd yn cau ar ddydd Gwener 19 Mawrth 2021.

 

I gadw lle i'ch plentyn ac am fwy o wybodaeth, ewch i:

cy.powys.gov.uk/gweithgareddaugwyliau

 

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu