Ydych chi wedi cael eich llythyr am y cyfrifiad?

Cymraeg - Census 2021 Logo

1 Mawrth 2021

Cymraeg - Census 2021 LogoMae gofyn i gartrefi ar draws Powys gymryd rhan yng Nghyfrifiad 2021.

Mae Diwrnod y Cyfrifiad ar 21 Mawrth, ond bydd cartrefi yn cael llythyr â chodau ar-lein nawr yn esbonio sut y gallant lenwi eu ffurflenni. Os na fyddwch chi'n cael un yn ystod yr ychydig wythnosau nesaf, cysylltwch â chanolfan gyswllt y cyfrifiad. Gallwch chi hefyd wneud cais am holiadur papur os byddai'n well gennych chi gwblhau eich cyfrifiad y ffordd honno.

Bydd canolfannau cymorth y cyfrifiad lleol ar agor tra bydd y cyfrifiad yn digwydd. Bydd y staff yn cynnig help i bobl nad ydynt yn hyderus ar lein, pobl sydd heb gyfrifiadur neu bobl sydd angen help i lenwi'r holiadur papur.

Arolwg a gaiff ei gynnal unwaith bob degawd sy'n rhoi'r amcangyfrif mwyaf cywir o'r holl bobl a chartrefi yng Nghymru a Lloegr yw'r cyfrifiad. Mae wedi cael ei gynnal bob degawd ers 1801, ac eithrio 1941.

I gael rhagor o wybodaeth, ac i ganfod sut i gael help, ewch i cyfrifiad.gov.uk neu ffoniwch y ganolfan gyswllt ar 0800 169 2021.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu