Gwaith lledu llwybrau troed i ddigwydd yn Llandrindod

Image of a roadwork sign

3 Mawrth 2021

Image of a roadwork signBydd gwaith yn dechrau wythnos nesaf (8 Mawrth 2021) i ledu llwybrau troed mewn tref yng nghanol Powys fel rhan o'r fenter teithio llesol.

Bydd y gwaith yn digwydd ar Spa Road East yn Llandrindod ac yn lledu'r llwybrau troed ar naill ochr y ffordd o fynedfa Neuadd y Sir, heibio Ysgol Cefnllys i ben draw'r maes chwarae ac i droad Broadway ar ochr arall y ffordd.

Er mwyn gwella diogelwch cerddwyr, bydd y cyffyrdd yn rhan hon o'r briffordd yn cael eu culhau i'w gwneud yn haws i groesi'r ffordd a bydd y parth 20 m.y.a. yn cynnwys clustogau cyflymder i sicrhau fod gyrwyr yn cadw at y terfynau cyflymder.

Dywedodd y Cynghorydd Heulwen Hulme, Aelod Cabinet ar faterion Priffyrdd: "Mae'r gwaith yn rhan hanfodol o raglen teithio llesol y cyngor a bydd yn gwella diogelwch ar y ffyrdd a diogelwch cerddwyr yn yr ardal, yn arbennig i deuluoedd sy'n cerdded i'r ysgol.

"Bydd parhau â'r gwaith o ledu'r llwybrau'n creu rhwydwaith o lwybrau diogel yn y dref gan roi cyfle i'r gymuned fod yn hyderus wrth ddewis cerdded neu seiclo yn hytrach na defnyddio'r car.

"Fe wnawn ein gorau i beidio achosi gormod o drafferth i ddefnyddwyr y ffyrdd ac i gerddwyr dros gyfnod y gwaith a hoffwn ddiolch i chi o flaen llaw am eich dealltwriaeth a'ch amynedd wrth i ni fwrw 'mlaen â'r gwaith hwn."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu