Dechrau casglu gwastraff ailgylchu o'r ardd

Image of a green garden waste bin

3 Mawrth 2021

Image of a green garden waste binMae'r casgliadau gwastraff ailgylchu o'r ardd 2021 wedi dechrau gyda'r sticeri yn cael eu hanfon a biniau'n cael eu dosbarthu.

Os nad ydych wedi adnewyddu eich tanysgrifiad, neu gofrestru am y tro cyntaf, gallwch wneud hynny unrhyw bryd trwy fynd i https://cy.powys.gov.uk/gwastraffgardd neu ffonio 01597 827465.

Mae'r gwasanaeth casglu gwastraff ailgylchu o'r ardd yn cynnig ffordd rwydd, glan a syml o waredu eich gwastraff o'r ardd, gan wybod y bydd yn cael ei gasglu, ei ailgylchu, a'i droi'n gompost.

Mae'r tanysgrifiad blynyddol o £37 yn cynnwys llogi bin 240 litr ar olwynion a chasglu eich gwastraff bob pythefnos rhwng 1 Mawrth a 3 Rhagfyr. Mae bin llai, 120-litr ar gael am bris rhatach i gartrefi â gerddi bychain, neu sachau gwyrdd y gellir eu compostio i'r rheiny y mae eu sbwriel gweddilliol yn cael ei gasglu mewn bagiau porffor.

Os ydych chi'n aildanysgrifio am flwyddyn arall, byddwch yn derbyn sticer i'w roi ar eich bin gwyrdd ar olwynion i ddangos i'r criw eich bod wedi talu am eich casgliadau yn ystod 2021. Bydd y cyngor yn dosbarthu bin gwyrdd ar olwynion i bob tanysgrifiwr newydd o fewn 10 diwrnod gwaith, felly gwnewch yn siwr eich bod wedi cofrestru mewn da bryd er mwyn manteisio cymaint â phosibl ar y casgliadau.

Dywedodd y Cyng Heulwen Hulme, Aelod Portffolio'r Cabinet ar faterion Ailgylchu a Gwastraff: "Gydag amser haf Prydain ar fin dechrau, bydd yr oriau ychwanegol o olau dydd yn caniatáu i lawer ohonom fynd y tu allan a mwynhau ein gerddi unwaith eto.

"Mae'r gwasanaeth hawdd, glân a syml yn ffordd wych o gael gwared ar eich holl wastraff o'r ardd gan wybod y bydd yn cael ei ailgylchu'n gompost yma ym Mhowys."

Gallwch danysgrifio nawr trwy fynd i www.powys.gov.uk/gwastraffgardd neu ffonio 01597 827465.

I wneud y casgliadau'n mwy effeithlon rydym weid newid rhai diwrnodau casglu felly cofiwch edrych ar eich sticeri am eich diwrnod casglu neu ewch i https://cy.powys.gov.uk/article/752/Diwrnod-casglu-biniau

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu