Cynlluniau mynwent yn mynd yn eu blaenau'n dda

Cemetary

4 Mawrth 2021

CemetaryMae cynlluniau gan Gyngor Sir Powys i ymestyn dwy fynwent yn y sir wedi cymryd camau pwysig ymlaen.

Mae'r gwaith i ymestyn Mynwent Llanandras wedi dechrau a rhoddwyd caniatâd cynllunio ar gyfer estyniad i fynwent Machynlleth. Bydd ehangu'r mynwentydd yn creu digon o le ar y ddau safle ar gyfer y can mlynedd nesaf.

Dechreuodd y gwaith yn Llanandras, sy'n digwydd ar dir cyfagos i'r fynwent bresennol yr wythnos diwethaf. Aethpwyd ati i dynnu gwrychoedd cyn y tymor nythu. Yn ogystal â lle claddu ychwanegol bydd yn cynnwys ugain o leoedd parcio ceir a mynediad gwell i'r safle.

Bydd gwaith i osod seilwaith yn dechrau'n fuan ac y disgwyl yw y bydd yn cymryd pedair i chwe wythnos i'w gwblhau. Prynodd y cyngor sir y tir nesaf i'r fynwent gan Gyngor Tref Llanandras a Norton yn 2018 am £47,000. Roedd caniatâd i ddefnyddio'r tir fel mynwent yn barod.

Dywedodd Aelod y Cabinet ar gyfer Gwasanaethau Rheoliadol, y Cynghorydd Graham Breeze: "Rwy'n falch o weld cynnydd go iawn ar y cynlluniau ymestyn mynwentydd pwysig hyn. Pan fyddan nhw wedi cael eu cwblhau byddan nhw'n creu digon o le am y can mlynedd nesaf. Bydd llai o bwysau ar fynwentydd cyfagos wedyn.

"Hoffen ni ddiolch i aelodau Cyngor Tref Llanandras a Norton a'r cynghorydd sir lleol, Beverley Baynham am eu gwaith a'u cydweithrediad wrth gyflawni'r prosiect hwn.

"Mae'r cyngor sir yn falch o gael caniatâd cynllunio i ddatblygu mynwent newydd yn y Plas, Machynlleth. Rydym mewn trafodaethau gyda'r cyngor tref yn barod i drosglwyddo tir fel y gall gwaith seilwaith ddechrau."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu