Gwaith gwella diogelwch ar y ffordd i ddechrau ar Ffordd Llanidloes, Y Drenewydd

Image of street sign

8 Mawrth 2021

Image of street signBydd gwaith i ehangu'r llwybr ar Ffordd Llanidloes yn Y Drenewydd i'r coleg a'r theatr yn cychwyn wythnos nesaf, 15 Mawrth 2021.

Trwy nawdd gan Lywodraeth Cymru, bydd y gwaith hyn yn gorffen y prif lwybrau Teithio Llesol yn y dref a enwyd yn flaenorol yn dilyn ymgynghoriadau â thrigolion, busnesau a chymunedau lleol.  Bydd y llwybrau Teithio Llesol hyn yn Y Drenewydd yn creu rhwydwaith diogel o lwybrau i bawb gan gynnwys cerbydau, cerddwyr a seiclwyr.

Fel rhan o'r gwaith gwella, bydd y llwybr dan Bont Nantoer yn cael ei lledu a fydd yn lleihau'r risg i gerddwyr a seiclwyr yn sylweddol (yn arbennig pobl ifanc sy'n cerdded i'r coleg ac yn ôl).

Bydd hyn yn cael ei wneud trwy ddefnyddio un o'r lonydd traffig presennol i greu palmant llydan iawn.  Bydd y ffordd gerbydau'n cael ei gostwng i un lôn gyda'r traffig ddwyffordd yn cael ei reoli gan oleuadau traffig.

Er mwyn gwella diogelwch ar y ffordd wrth ddynesu at, ac o dan y bont, bydd y terfyn cyflymder yn cael ei dorri o 40mya i 30 mya.

Dywedodd y Cynghorydd Heulwen Hulme, Aelod Cabinet ar faterion Priffyrdd: "Mae'n bleser gallu dechrau gweithio ar y gwaith gwella hyn ar Ffordd Llanidloes.  Bydd y gwaith yn ei wneud yn llawer mwy diogel i gerddwyr a seiclwyr sy'n rhannu'r llwybr troed dan Bont Nantoer er mwyn cyrraedd gwaith, y coleg a chyfleusterau hamdden.

"Bydd cyflwyno mesurau rheoli traffig a'r terfyn cyflymder 30 m.y.a. ar y ffordd yn hwyluso pethau i drigolion wrth adael a chyrraedd eu heiddio, yn ogystal â'i wneud yn haws i ymuno a gadael Ffordd Llanidloes a lleihau lefelau llygredd awyr a sŵn.

"Bydd yn cymryd tua chwech i wyth wythnos i orffen y gwaith hyn.  Dros gyfnod y gwaith, bydd yna oleuadau traffig dros dro.  Fe wnawn ein gorau i beidio tarfu gormod, ond rydym am ddiolch i chi o flaen llaw am eich dealltwriaeth a'ch amynedd dros gyfnod y gwaith hyn."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu