Perchennog caffi yn Y Drenewydd yn derbyn gwobr Barcud Arian am ymgyrch prydau bwyd am ddim

Image of Mr Andrew Finch holding his Silver Kite award

8 Mawrth 2021

Image of Mr Andrew Finch holding his Silver Kite awardMae perchennog caffi o Ogledd Powys a helpodd i ddarparu dros 6,000 o brydau bwyd am ddim yn ystod cyfnod clo cyntaf y pandemig, wedi cael ei gydnabod am ei ymdrechion gan Gadeirydd Cyngor Sir Powys.

Mae Andrew Finch o Express Café yn Y Drenewydd wedi derbyn Gwobr Barcud Arian oddi wrth y Cyng. Gwynfor Thomas am wasanaethau neilltuol i'r gymuned trwy ddarparu prydau bwyd am ddim i drigolion yn Y Drenewydd ac ardaloedd cyfagos yn ystod y pandemig Covid-19.

Enwebwyd Mr Finch am y wobr Barcud Arian gan Mr Jo Weller, a wnaeth yr enwebiad trwy ei haelod lleol, y Cyng. Heulwen Hulme.

"Mae'n rhoi pleser mawr i mi gyflwyno Gwobr Barcud Arian i Mr Finch," dywedodd y Cyng. Thomas.

"Mae'r wobr hon yn cydnabod ei ymdrechion ond hefyd yn cydnabod ymdrechion ei staff a'r gwirfoddolwyr hynny a ddosbarthodd prydau bwyd poeth i'r bobl fwyaf ynysig ac agored i niwed yn y gymuned. Nid yn unig y mae wedi arddangos caredigrwydd neilltuol, ond mae hefyd wedi mynd y tu hwnt i'r galw o ran ei ddyletswyddau ac mae'n llwyr haeddu'r gydnabyddiaeth hon."

Gan dderbyn y wobr, dywedodd Mr Finch: "Mae'n fraint eithriadol i mi fod wedi derbyn y Wobr Barcud Arian am yr ymgyrch prydau bwyd am ddim yn ystod y cyfnod clo cyntaf.

"Rwyf yn falch o dderbyn y wobr hon ar ran y tîm anhygoel o wirfoddolwyr a wnaeth y cyfan oll yn bosibl. Rwyf eisiau sôn yn arbennig am Gary Gandy, Michelle Jarvis, Paul Hawthorn ac Andrew Meek am eu hymrwymiad aruthrol ond eisiau diolch yn fawr hefyd i bawb a gyfrannodd mor hael."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu