Rhoi bach o amser ....... gwneud gwahaniaeth mawr i blentyn maeth gydag anghenion meddygol ychwanegol

Carer and 2 young children

09 Mawrth 2021

 

Carer and 2 young childrenAllech chi gynnig seibiant byr neu gymorth yn ystod y dydd i ofalwyr maeth sy'n gofalu am blant gydag anghenion ychwanegol?

 

Mae gennym deuluoedd maeth ym Mhowys sy'n edrych ar ôl plant dan 3 oed gydag anghenion meddygol cymhleth ac anableddau corfforol.  Mae angen cymorth ar frys ar y teuluoedd maeth hyn i gael ychydig o amser yn ystod y dydd i wneud y siopa ac i'r plant i gael seibiant byr dros nos ar adegau.

 

Ychwanegodd y Cynghorydd Rachel Powell, Aelod Cabinet sy'n gyfrifol am Wasanaethau Plant: "Mae'n amser anodd i bawb ond yn arbennig i deuluoedd sydd â phlant sydd angen cymorth a gofal penodol gydag anghenion ac anableddau cymhleth.  Felly os ydych chi'n berson mawr eich gofal ac am wneud rhywbeth anhygoel i blant a theuluoedd dros y pandemig, yna cofiwch gysylltu."

 

Os oes gennych brofiad personol neu broffesiynol o ofalu am bobl gydag anableddau neu anghenion meddygol ychwanegol ac yn dymuno helpu plant lleol a'u teuluoedd, rydym am glywed gennych.

Rydym yn cynnig cymorth 24/7 yn ogystal â lwfans ariannol hael a mynediad at hyfforddiant.

Os oes gennych ddiddordeb ac am wybod mwy, galwch ein tîm cyfeillgar ar 0800 22 30 627 e-bost fostering@powys.gov.uk neu ewch i Maethu - Powys

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu