Gwella Cefn Gwlad Powys

Image of new bridge in Gladestry

12 Mawrth 2021

Image of new bridge in GladestryMae dwy bont ym Mhowys wedi cael eu gwella ar ôl cael cyllid oddi wrth Lywodraeth Cymru.

Trwy raglen o waith gwella mynediad i gefn gwlad, a ariannwyd trwy Grant Gwella Mynediad Llywodraeth Cymru, roedd modd ailosod dwy bont ger Llanfair Llythynwg. Roedd hyn yn dilyn pryderon ynghylch traul a chyflwr yr hen bren.

Mae Cyngor Sir Powys wedi gweithio'n agos â chontractwyr lleol M.F. Price ac R.F Price, ar safleoedd ger Cwrt Llanfair Llythynwg, a ger ffin y sir rhwng Llanfair Llythynwg a Hergest Uchaf. Maent wedi tynnu'r hen bomprennau a gosod pontydd cit newydd yn eu lle gan ddefnyddio polymer wedi'i atgyfnerthu â ffeibr (FRP) a phlastig wedi'i ailgylchu.

Gyda chefnogaeth cyllid Llywodraeth Cymru, roedd Gwasanaethau Cefn Gwlad y Cyngor yn gallu manteisio ar ddefnyddiau mwy cynaliadwy a gwydn, yn lle dewis pren meddal traddodiadol wedi'i drin. Oherwydd hwn mae'r pontydd yn para'n llawer hirach. Mae gan y pontydd wynebau atal llithro a byddant yn cynnig mynediad o safon am lawer o flynyddoedd.

Mae creiddiau'r lloriau, y pyst a'r canllawiau hefyd wedi cael eu hadeiladau gan ddefnyddio poteli wedi'u hailgylchu. Mae hyn yn osgoi'r angen am anfon y plastig i safleoedd tirlenwi.

Dywedodd y Cynghorydd Heulwen Hulme, Aelod y Cabinet ar faterion Cefn Gwlad: "Rydym yn ddiolchgar i Lywodraeth Cymru am eu cefnogaeth i'n helpu i gynnal a gwella ein cefn gwlad a'n hawliau tramwy cyhoeddus.

"Mae gan Bowys gefn gwlad mor hardd a llewyrchus a bydd y gwelliannau hyn yn helpu i ychwanegu at y prydferthwch yma a'i gwneud yn haws i'n trigolion gael mynediad at y wlad.

"Mae'n bwysig ein bod yn sicrhau bod cefn gwlad Powys yn cael ei gynnal a'i gadw fel ei fod o fewn cyrraedd hwylus."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu