Cymorth ar gyfer Cyfrifiad 2021 ar gael

Image of person holding mobile phone

15 Mawrth 2021

Image of person holding mobile phoneMae llinell gymorth ar gael i gynorthwyo aelwydydd ar draws y sir i lenwi eu ffurflenni cyfrifiad, meddai Cyngor Sir Powys.

Er mwyn paratoi ar gyfer Cyfrifiad 2021 ddydd Sul 21 Mawrth, mae Gwasanaeth Llyfrgelloedd Powys wedi sefydlu llinell gymorth i roi help llaw i lenwi holiaduron y cyfrifiad.

Bydd yn cynnig gwybodaeth a chyngor, yn ogystal â helpu i archebu copi papur o'r ffurflen ar gyfer aelwydydd sydd angen un, ac, mewn rhai amgylchiadau, efallai y bydd staff yn gallu cwblhau'r cyfrifiad ar eich rhan. Os na allwch ei wneud eich hun.

Lle bo'n briodol i gwblhau'r cyfrifiad dros y ffôn, bydd y gwasanaeth yn cymryd tua 40 munud i wneud  hyn, ynghyd ag 20 munud ar gyfer pob person ychwanegol.  Cynigir y cyfle i drefnu apwyntiad os nad oes cymorth ar gael ar unwaith.

Mae'r llinell gymorth ar gael o ddydd Llun i ddydd Gwener, rhwng 9am a 1pm a 2pm - 5pm a gellir cysylltu â hi ar: 01874 612394.

Dywedodd y Cynghorydd Rachel Powell, Aelod y Cabinet dros Bobl Ifanc, Hamdden a Diwylliant: "Mae'r cyfrifiad yn ffynhonnell wybodaeth bwysig iawn i'r sir.

"Gan fod y cyfrifiad ar-lein ac yn ddigidol eleni, rydym yn cydnabod nad oes gan bawb fynediad at ddyfais addas, felly mae'r gwasanaeth hwn yn rhoi'r adnoddau i breswylwyr i roi cyfle cyfartal iddynt lenwi'r holiadur."

Mae cymorth a gwybodaeth bellach ar gael drwy wefan y cyfrifiad - https://census.gov.uk/

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu