Y cyngor i oleuo tri adeilad yn felyn i gofio dioddefwyr Covid-19

Yellow hearts

15 Mawrth 2021

Yellow heartsBydd tri o adeiladau cyhoeddus Powys yn cael eu goleuo'n felyn am noson wythnos nesaf (nos Fawrth 23 Mawrth) i gofio'r rhai a gollodd eu bywydau i Covid-19.

Bydd Cyngor Sir Powys yn trefnu'r arddangosfa gyda chymorth y contractwr AL Technical o'r Drenewydd yn y Gaer yn Aberhonddu, Neuadd y Sir yn Llandrindod a swyddfeydd Y Parc yn Y Drenewydd.

Byddan nhw'n cael eu goleuo'n felyn gyda chalonau melyn i gofio holl drigolion Powys a gollwyd i'r coronafeirws dros y 12 mis diwethaf.  Bydd y dyddiad union flwyddyn ers diwrnod cyntaf y cyfyngiadau symud cenedlaethol cyntaf.

Mae'r cyngor yn gwneud hyn ar ôl clywed gan Hannah Walsh o Lanandras a ofynnodd iddo ymuno â digwyddiad sy'n cael ei drefnu gan grŵp Facebook Teuluoedd Covid-19 Cymru, gyda'r nod o 'Oleuo Cymru i Gofio'.

Meddai Hannah: "Gollais i fy mam i Covid y llynedd ym mis Mai.  Mae bob amser yn anodd colli rhywun ond mae'n brofiad unigryw colli rhywun yn ystod pandemig.

"Dwi wedi methu trefnu angladd na gwasanaeth coffa y byddai nifer yn gallu bod yno.  Mae hynny'n beth anodd iawn teimlo nad yw teulu na ffrindiau wedi cael cyfle i ddweud hwyl fawr ac i gydnabod ei cholli.

"Un peth sy'n arbennig o anodd ar ôl colli rhywun i Covid yw bod Covid yn y newyddion byth a beunydd ac mae mor anodd cael pellter wrtho.  Mae'n boenus iawn cael ein hatgoffa'n ddyddiol o'r salwch."

Ar ôl colli ei mam, daeth Hannah ar draws grŵp Facebook Teuluoedd Covid-19 Cymru sy'n canolbwyntio ar "ffyrdd i gofio anwyliaid" gan ddatblygu'r syniad 'Goleuo Cymru i Gofio'.

"Mae wedi bod yn gymorth mawr," dywedodd Hannah, "oherwydd mae eraill sydd wedi bod trwy brofiadau tebyg.  Mae nifer fawr o bobl yn y grŵp yn disgrifio colli rhywun, rhywun annwyl, i Covid a'u bod wedi'i ddal yn yr Ysbyty.  Mae hynny'n arwain at deimlad o euogrwydd.

"Mae rhywun yn teimlo'n euog oherwydd mi es â mam i'r ysbyty gan nad oedd yn teimlo'n hwylus ac mae'n anodd iawn i mi gan iddi ei ddal yno.  Mae'n rhywle y dylai fod wedi bod yn ddiogel, ac nid dyna'r achos.

"Felly, gyda'r profiadau unigryw a phoenus hyn, mae wedi bod yn wych gallu rhannu hyn.  Mae nifer o bobl yn y grŵp wedi sôn pa mor anodd yw clywed pobl yn cwestiynu bodolaeth Covid ac yn gofyn a oedd gan y perthynas gyflyrau iechyd eraill.  Mae hynny'n boenus iawn.  Mae pobl naill ai ddim yn ei gredu nac yn ei gymryd o ddifrif neu ddim yn sylweddoli ei arwyddocad."

Bydd nifer o'r prif adeiladau ar hyd a lled Cymru, rhai cyhoeddus a phreifat, yn cael eu goleuo'n felyn ar nos Fawrth 23 Mawrth fel rhan o ymgyrch 'Goleuo Cymru i Gofio', gyda Marie Curie hefyd yn defnyddio'r dyddiad hwnnw ar gyfer Diwrnod Cenedlaethol Myfyrdod.

Mae Teuluoedd Covid-19 Cymru'n gofyn i drigolion dynnu llun calon felen a'i osod yn eich ffenestr neu osod goleuadau bach neu dusw o gennin pedr yno.  Gallwch hefyd helpu trwy alw rhywun sydd wedi profi galar neu rannu eich profiadau chi o Covid-19 ar gyfryngau cymdeithasol.

Bydd yna hefyd funud o dawelwch am 12 a 9pm.

Dywedodd Arweinydd Cyngor Sir Powys, y Cynghorydd Rosemarie Harris: "Ar ôl derbyn cais Hannah a chlywed pam roedd hi'n gofyn i ni oleuo ein hadeiladau, roedd yn bleser cael helpu.

"Roeddwn am ddangos ein cefnogaeth i bawb yn y sir sydd wedi colli rhywun i Covid-19.  Mae wedi bod yn flwyddyn anodd dros ben ac mae'n beth da i gymryd yr amser i ddod at ein gilydd yn rithiol i fyfyrio ar beth sydd wedi digwydd.

"Rwy'n gobeithio y bydd y rhai sy'n byw ger ein hadeiladau neu'n digwydd pasio'n mwynhau eu gweld mewn melyn, ond peidiwch â theithio i'w gweld gan fod rhaid bod yn ofalus peidio lledu Covid-19.  Byddwn yn dangos lluniau o'r arddangosfa y diwrnod canlynol."

Os oes unrhyw un o drigolion Powys wedi colli rhywun annwyl i'r coronafeirws, efallai yr hoffech ymuno â grŵp Facebook Teuluoedd Covid19 Cymru. Mae Bwrdd Iechyd Addysgu Powys yn rhoi'r cyngor hwn ar ymdopi â cholled a galar:   http://www.powysthb.wales.nhs.uk/sitesplus/documents/1145/Coronavirus-BeareavementSupport.pdf

Mae https://www.ataloss.org/ yn gallu eich cyfeirio chi at nifer o wasanaethau galar a gallwch gysylltu â Cruse Bereavement Care ar: 0808 808 1677.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu