Tri o lyfrgelloedd lleiaf Powys yn trosglwyddo i grwpiau cymunedol

Image of bookshelves in a library

15 Mawrth 2021

Image of bookshelves in a libraryMae llyfrgelloedd Llanfair Caereinion, Talgarth a Llanwrtyd yn edrych ymlaen at ddyfodol disglair yn nwylo'r gymuned.

Grwpiau gwirfoddol fydd wyneb cyfeillgar tri o lyfrgelloedd lleiaf Powys pan fyddan nhw'n gallu ail-agor yr adeiladau'n ddiogel dan ganllawiau Llywodraeth Cymru.

Gyda chefnogaeth cynghorwyr lleol, y cynghorau tref a chymuned a sefydliadau cymunedol eraill, bydd y llyfrgelloedd hyn yn rhan annatod o'r gymuned leol ac yn gallu datblygu'n effeithiol i ateb anghenion trigolion.

Ym mis Medi 2020, cytunodd Cabinet Cyngor Sir Powys y bydd gwasanaeth llyfrgelloedd y sir yn rhoi help llaw i lyfrgelloedd cymunedol am gyfnod o bum mlynedd er mwyn cynnig sefydlogrwydd i fagu gwreiddiau a datblygu.

Bydd gwasanaeth llyfrgelloedd y cyngor yn darparu'r llyfrau a'r adnoddau TGCh ac ni ddylai aelodau weld fawr dim newid.  Byddan nhw'n parhau i allu defnyddio holl wasanaethau'r llyfrgell a'r adnoddau, gan gynnwys archebu llyfrau ar y catalog ar-lein.

Dywedodd y Cynghorydd Rachel Powell, Aelod Portffolio - Pobl Ifanc a Diwylliant: "Mae'n braf gallu cefnogi'r cymunedau hyn i'w helpu i gadw eu llyfrgelloedd a'u datblygu i ateb anghenion lleol.  Rydym hefyd yn ddiolchgar iawn i'r unigolion a'r gwirfoddolwyr, sefydliadau cymunedol a'r aelodau lleol sydd wedi bod mor awyddus i weithio gyda ni.

"Dyma enghraifft o gydweithio, cyd-gynhyrchu a gwaith partneriaeth go iawn ac rwy'n edrych ymlaen at weld y llyfrgelloedd bach hyn yn mynd o nerth i nerth trwy synnwyr dwfn o berchnogaeth gan y gymuned."

Dywedodd y Cynghorydd Gareth Jones, Cynghorydd Llanfair Caereinion: "Rwy'n ddiolchgar iawn i'r Cynghorydd Rachel Powell a'r tîm llyfrgelloedd am gyfathrebu gyda ni o'r cychwyn.  Maen nhw wedi gwrando ar fy sylwadau i, Cyngor y Dref a'r gwirfoddolwyr.  Trwy weithio gyda'n gilydd rydym wedi sicrhau ateb pwrpasol i sicrhau dyfodol llyfrgell Llanfair Caereinion.

"O'r cychwyn cyntaf, fe ddywedom y byddem yn chwilio am ymroddiad tymor hir pe baem yn dechrau trafodaethau gyda'r cyngor, ac nid oeddem am weld toriadau pellach mewn blwyddyn neu ddwy.  Mae cymuned Llanfair yn hapus iawn gyda'r ymrwymiad pum mlynedd gan yr awdurdod."

Tan y bydd adeiladau'r llyfrgell yn gallu ailagor yn ddiogel, mae aelodau'n gallu benthyg e-lyfrau, llwytho e-lyfrau llafar ac e-gylchgronau ar-lein ac archebu llyfrau i'w casglu o garreg y drws neu eu dosbarthu trwy'r gwasanaeth archebu a chasglu.  Am fwy o wybodaeth ar sut i ddefnyddio'r gwasanaethau hyn ewch i: https://cy.powys.gov.uk/llyfrgelloedd, galwch y gwasanaeth llyfrgelloedd ar 01597 827460 neu e-bostwich library@powys.gov.uk.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu