Mae eich llais yn bwysig - Pleidleisio 16

Image of vote 16 graphic - Cym

17 Mawrth 2021

Image of vote 16 graphic - Cym Atgoffir pobl ifanc ym Mhowys os ydynt yn 16 neu'n 17 oed ym mis Mai 2021, y gallant bleidleisio am y tro cyntaf yn Etholiad y Senedd.

Dyma'ch cyfle i ddewis pwy sy'n eich cynrychioli chi yn y Senedd a phwy fydd yn cyflwyno eich llais a'ch barn yn y Senedd.  Ond i bleidleisio ar 6 Mai mae'n rhaid i chi gofrestru i bleidleisio erbyn 19 Ebrill.

Gall unrhyw un sy'n 16 oed a hŷn sy'n byw yng Nghymru - gan gynnwys gwladolion tramor cymwys - gofrestru i bleidleisio yn etholiad y Senedd eleni i gael dweud eu dweud ar faterion sy'n effeithio ar Gymru megis addysg, gofal iechyd, tai, yr amgylchedd, yr economi a'r iaith Gymraeg.

Bydd pobl ifanc Powys 16 ac 17 oed sy'n cofrestru i bleidleisio yn gallu cymryd rhan mewn raffl ar gyfer un o ddau iPhone 11. Raffl Etholiad Senedd 2021 - Cyngor Sir Powys

Mae etholiadau Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu yn wahanol, a dim ond y rhai dros 18 oed a hŷn sy'n gymwys i bleidleisio - fodd bynnag, gall pobl ifanc 16 ac 17 oed gofrestru nawr fel bod modd iddynt ddefnyddio eu pleidlais pan fyddant yn 18 oed.

Mae Cyngor Sir Powys yn gweithio gyda chynghorau eraill a'r Comisiwn Etholiadol i sicrhau y gall pawb bleidleisio'n ddiogel yn yr etholiadau ar 6 Mai yn unol â chanllawiau diogelwch Covid-19.

Mae gan bobl yr opsiwn i gofrestru ar gyfer pleidleisio drwy'r post fel y gallant fwrw eu pleidlais o gartref cyn y diwrnod pleidleisio.

Gall unrhyw un sy'n dymuno pleidleisio mewn gorsaf bleidleisio fod yn dawel eu meddwl y bydd gweithdrefnau diogelwch llym ar waith i ganiatáu iddynt bleidleisio'n ddiogel.

Gellir cael rhagor o wybodaeth am yr etholiadau sydd i ddod yma:

Darganfod rhagor am etholiadau sydd ar y gorwel - Cyngor Sir Powys

https://senedd.cymru/etholiad/

https://www.gov.uk/cofrestru-i-bleidleisio

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu