Cwrs gofal plant i'w gynnig yn Gymraeg yn chweched dosbarth Powys

Image of a male early years staff member with a young child

17 Mawrth 2021

Image of a male early years staff member with a young childBydd cwrs galwedigaethol gofal plant trwy gyfrwng y Gymraeg yn cael ei gynnig yn chweched dosbarth Powys yn y flwyddyn academaidd nesaf, dywedodd y cyngor sir.

Mae Cyngor Sir Powys yn gweithio gyda'r Mudiad Meithrin a chweched dosbarth y sir i gynnig cwrs Lefel 3 BTEC Cymraeg mewn Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant: Ymarfer a Theori o fis Medi 2021.  Mae'r cymhwyster yn cyfateb i ddau Lefel A.

Mae'r cymhwyster hwn yn addas i bawb sydd am weithio mewn lleoliadau neu wasanaethau gofal plant, dysgu neu ddatblygu yng Nghymru.  Bydd yn galluogi myfyrwyr i ddatblygu'r wybodaeth a'r sgiliau sydd eu hangen i weithio neu barhau â'u hastudiaethau ym maes gofal plant.

Bydd y rhai sy'n cofrestru ar y cwrs dwy flynedd yn dysgu o'u chweched dosbarth lleol am dri diwrnod yr wythnos gan fydd y cwrs yn cael ei gyflwyno trwy fenter dysgu cyfunol e-sgol.  Bydd yn bosibl treulio'r deuddydd arall ar leoliad mewn lleoliad Blynyddoedd Cynnar Cymraeg neu Gylch Meithrin lleol.

Dywedodd y Cynghorydd Phyl Davies, Aelod Cabinet ar faterion Addysg: "Mae'n wych gallu gweithio gyda'n chweched dosbarth a'r Mudiad Meithrin i ddarparu'r cwrs galwedigaethol Cymraeg hwn.

"Dau o nodau strategol ein Strategaeth ar gyfer Trawsnewid Addysg ym Mhowys yw gwella hawliau'r dysgwr a phrofiadau dysgwyr ôl-16 ac i wella mynediad at ddarpariaeth Gymraeg ar draws y camau allweddol.

"Nid yn unig y byddwn yn ateb nodau ein strategaeth trwy gynnig y cwrs hwn, ond gobeithio y bydd yn cau'r bwlch mewn sgiliau a recriwtio sy'n wynebu lleoliadau addysg Gymraeg ar hyn o bryd."

I wybod mwy am y cymhwyster hwn, gall disgyblion Cymraeg sydd ym mlwyddyn olaf TGAU fynd i www.powyslearningpathways.wales

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu