Ysgol yn croesawu'r holl ddysgwyr i adeilad newydd am y tro cyntaf

Image of the new Welshpool Church in Wales Primary School

17 Mawrth 2021

Image of the new Welshpool Church in Wales Primary SchoolMae ysgol gynradd yng ngogledd Powys a symudodd i adeilad newydd ar ddechrau'r flwyddyn wedi croesawu'r holl dysgwyr o dan yr un to am y tro cyntaf.

Sefydlwyd Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Y Trallwng yn 2017 yn dilyn proses ad-drefnu gan symud i'w cyfleusterau'r 21ain ganrif ar ddechrau Ionawr.  Roedd yr ysgol yn gweithredu ar draws tri safle yn y dref tan ddechrau'r flwyddyn.

Fodd bynnag, oherwydd y pandemig, agorwyd yr ysgol i nifer fach o blant yn gyntaf, gyda disgyblion y cyfnod sylfaen yn dilyn yn mis Chwefror.

Yr wythnos hon, dychwelodd disgyblion Cyfnod Allweddol 2 i ysgolion cynradd ar draws y sir gan gynnwys Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Y Trallwng.  Dydd Llun (15 Mawrth) oedd y tro cyntaf i bawb fynd i'r un adeilad.

Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Y Trallwng yw prosiect diweddaraf y cyngor dan Raglen Ysgolion yr 21ain Ganrif.  Yr ysgol hon, a fydd yn helpu'r cyngor wireddu ei Strategaeth ar gyfer Trawsnewid Addysg ym Mhowys, yw'r ysgol gynradd Passivhaus gyntaf i'w hadeiladu gan y cyngor.

Dywedodd y Cynghorydd Phyl Davies, Aelod Cabinet ar faterion Addysg ac Eiddo: "Yr wythnos hon, mae ysgolion cynradd ar draws y sir wedi croesawu disgyblion nôl am y tro cyntaf ers cyn gwyliau'r Nadolig ac rwy'n siŵr fod staff ysgolion wrth eu bodd i'w gweld nhw.

"Ond, roedd dydd Llun 15 Mawrth yn ddiwrnod arbennig i Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Y Trallwng.  Er i'r adeilad newydd agor dros ddeufis yn ôl, ddoe oedd y tro cyntaf i'r ysgol groesawu pob un o'r disgyblion o dan yr un to.

"Darparu amgylcheddau addysgu a dysgu o ansawdd uchel yw un o nodau Gweledigaeth 2025 ac mae'r ysgol newydd hon yn gwireddu hynny.  Mae hefyd wedi'i hadeiladu i safonau Passivhaus a fydd yn helpu'r cyngor i gwrdd â'i uchelgais i leihau allyriadau carbon i sero fel rhan o ymdrechion i fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd.

"Mae'n siwr yr oedd yn eiliad balch i bawb yn yr ysgol ac rwy'n gobeithio y bydd dysgwyr a staff yn mwynhau'r ysgol newydd.  Rwy'n siwr y bydd yr amgylchedd newydd yn eu helpu i ffynnu."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu