Rhybuddio trigolion am sgam lleihau treth y cyngor

Image of person holding mobile phone

17 Mawrth 2021

Image of person holding mobile phoneMae trigolion Powys yn cael eu rhybuddio am e-byst, llythyron a galwadau ffôn ffug sy'n honni i gwtogi ad-daliadau a lleihau treth y cyngor.

Mae'r cyngor wedi derbyn adroddiadau gan drethdalwyr pryderus sy'n cael eu temtio i ildio manylion personol gyda'r addewid o ad-daliad.

Mae un e-bost argyhoeddiadol sydd ar led ar hyn o bryd yn cynnwys brand y llywodraeth ac yn defnyddio geiriau tebyg i ddulliau cyfathrebu'r llywodraeth gyda'r llofnod "Tîm Gwasanaethau Digidol y Llywodraeth."

Mae Cyngor Sir Powys yn cadarnhau mai sgam yw hwn ac mae'n annog trigolion i beidio clicio ar unrhyw ddolenni na rhoi unrhyw fanylion personol.

Dywedodd Gwilym Davies, Pennaeth Eiddo, Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd yn Cyngor Sir Powys: "Mae nifer o ffug negeseuon ar led ar hyn o bryd sy'n manteisio ar y sefyllfa bresennol, ac yn anffodus maen nhw'n trapio pobl."

"Mae sgamiau treth y cyngor yn cymhlethu'r sefyllfa o gofio fod biliau treth y cyngor yn cyrraedd trigolion tua'r adeg hyn, felly fe allai pobl wneud camgymeriad yn hawdd.

"Ni fyddai'r cyngor byth yn cysylltu â thrigolion fel hyn a bydd unrhyw ohebiaeth swyddogol yn rhoi eich enw chi ar ddechrau'r neges.

"Pa bynnag mor ddilys y mae galwad neu neges yn ymddangos, dylech bob amser gadarnhau cyn trosglwyddo unrhyw arian neu roi unrhyw wybodaeth sensitif."

Mae Cyngor Sir Powys yn cynnig seibiant rhag talu treth y cyngor a gostyngiadau i'r rhai sy'n wynebu problemau ariannol oherwydd Covid, ond mae'n rhaid i drigolion wneud cais am hyn trwy wefan y cyngor.

"Os cewch eich targedu gan un o'r sgamiau hyn, rhowch wybod un ai i Action Fraud, Cyngor ar Bopeth neu'r Ganolfan Seiberddiogelwch Cenedlaethol yn report@phishing.gov.uk

I roi gwybod am negeseuon testun amheus, anfonwch y neges i 7226.  Mae hwn yn neges am ddim sy'n rhybuddio eich darparwr gwasanaeth a fydd wedyn yn edrych ar darddiad y neges ac yn blocio'r rhif.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu