Mwy na 8,000 o oriau gwirfoddol wedi'u rhoi i gefnogi canolfannau brechu torfol Powys

Paul Thomas and Natalie Havard providing support as way-finder volunteers at the mass vaccination centre in Llanelwedd

19 Mawrth 2021

Paul Thomas and Natalie Havard providing support as way-finder volunteers at the mass vaccination centre in LlanelweddMae gwirfoddolwyr, yn gweithredu fel marsialiaid canfod ffordd o fewn tri safle brechu torfol, wedi rhoi mwy na 8,000 o oriau o'u hamser mewn llai na thri mis.

Rhwng 8 Rhagfyr 2020 a 27 Chwefror 2021, roeddynt wedi treulio 8,064 o oriau yn cefnogi gweithiwyr iechyd ym Mronllys, Llanelwedd a'r Drenewydd.

Mae Bwrdd Iechyd Addysgu Powys wedi bod yn arwain yr ymdrech yn y tri safle, gyda gwirfoddolwyr, a ddarperir gan Gymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Powys (PAVO), yn cynnig cefnogaeth.

Mae cymaint ag 80 o wirfoddolwyr y diwrnod wedi bod ar ddyletswydd ym Mronllys, Llanelwedd a'r Drenewydd, rhwng 8am a 9pm, ac maent yn cael eu defnyddio mewn sifftiau sy'n parhau oddeutu dwy awr. Roedd rhai gwirfoddolwyr yn gweithio sifftiau niferus.

Os byddai'r gwirfoddolwyr wedi cael eu talu am eu hamser, ar gyfradd y Cyflog Byw Cenedlaethol (25 a mwy), fe fyddai wedi costio mwy na £70,000, gan gynnwys costau (costau ychwanegol ar gyfer cyflogwr megis cyfraniadau pensiwn) i gyflwyno'r gwasanaeth hwn.

Dywedodd Carl Cooper, Prif Weithredwr PAVO: "Mae'r gwirfoddolwyr wedi bod yn wirioneddol ysbrydoledig yn ogystal â'r gweithio mewn partneriaeth rhwng y sector gwirfoddol, Bwrdd Iechyd Addysgu Powys a Chyngor Sir Powys, sy'n cyflwyno deilliannau gwell i drigolion y sir.

"Mae gwirfoddolwyr wedi gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i'r rhaglen frechu dorfol. Mae eu gwasanaeth wedi bod yn amhrisiadwy, ond maent wedi helpu i gynnal ysbryd pawb a helpu i roi cysur meddwl i gleifion nerfus.

"Mae'r gwirfoddolwyr hefyd yn elwa o'r profiad ac maent yn gadael y safleoedd brechu torfol gyda gwenau ar eu hwynebau. Maent yn teimlo'n dda am helpu eraill, ac mae hyn, yn ei dro, yn helpu i wella iechyd meddwl eu hunain."

Dywedodd Adrian Osborne, Cyfarwyddwr Cynorthwyol Ymgysylltu a Chyfathrebu Bwrdd Iechyd Addysg Powys: "Mae'r gwirfoddolwyr wedi bod yn wych, ac rwyf wirioneddol eisiau dweud diolch iddynt am bopeth maent wedi'i wneud i gefnogi'r ymdrech i gael cymaint o bobl ym Mhowys wedi eu brechu yn erbyn Covid 19 cyn gynted ag sy'n bosibl. 

"Ym Mhowys, mae'r bwrdd iechyd a'r gymuned yn cyflwyno'r rhaglen frechu dorfol gyda'i gilydd."

Mae mwy na 300 o wirfoddolwyr ar gael gan PAVO i'w defnyddio o fewn y canolfannau brechu torfol ond nid ydynt yn recriwtio bellach.

Dywedodd Carl Cooper: "Oherwydd yr ymateb enfawr oddi wrth y gymuned, mae'r cyfle gwirfoddoli hwn ar gau bellach, ond fe fyddwn yn sefydlu rhestr wrth gefn yn fuan i bobl a fyddai'n hoffi helpu fel gwirfoddolwr canfod ffordd yn y dyfodol."

Fodd bynnag, mae llawer o gyfleoedd i helpu fel gwirfoddolwr ym Mhowys. Gallwch wybod mwy trwy gysylltu â PAVO: 01597 822191 / volunteering@pavo.org.uk neu fynd at Ganolfan Wirfoddoli Powys ar wefan PAVO: www.pavo.org.uk

PAVO yw'r sefydliad hefyd i gysylltu â hwy os ydych yn edrych i recriwtio gwirfoddolwyr ar gyfer eich sefydliad neu o fewn eich cymuned, neu os ydych eisiau unrhyw help ar gyfer eich grŵp neu sefydliad gwirfoddoli.

Gellir dod o hyd i gannoedd o gyfleoedd gwirfoddoli ar wefan Gwirfoddoli Cymru: volunteering-wales.net/

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu