Cylch arall o grantiau wedi'u hanfon i fusnesau Powys

Image of money

19 Mawrth 2021

Image of money Mae cylch arall o  grantiau cymorth yn cael ei anfon at fusnesau ledled y sir, yn dilyn ymestyn y Gronfa i Fusnesau Dan Gyfyngiadau Llywodraeth Cymru.

Mae Cyngor Sir Powys yn gwneud y taliadau ychwanegol i  helpu busnesau manwerthu, lletygarwch, hamdden a thwristiaeth sy'n parhau i gael eu heffeithio gan gyfyngiadau Covid-19. 

Ni fydd angen i fusnesau sy'n talu ardrethi annomestig ac a dderbyniodd daliad grant yn gynharach yn y flwyddyn wneud unrhyw beth - bydd yr arian yn cael ei dalu i'w cyfrif yn awtomatig.

Mae ffurflen ar-lein syml wedi'i datblygu ar gyfer y nifer fach o fusnesau cymwys nad ydynt eto wedi gwneud eu hunain yn hysbys ac sy'n dymuno derbyn y grant diweddaraf.

Bydd businesses cymwys sydd â gwerth ardrethol o £12,000 neu lau yn cael taliad o £4,000, a bydd y rhai sydd â gwerth ardrethol rhwng £12,001 a £500,000 yn cael £5,000.

Gall busnesau sydd yn y gadwyn gyflenwi ac sydd wedi cael gostyngiad mewn trosiant o dros 40% hefyd fod yn gymwys ar gyfer y cymorth hwn.

Dywedodd Jane Thomas,  Pennaeth  Cyllid Cyngor Sir Powys: "Rwy'n falch o ddweud bod y cyngor wedi talu cyfanswm o £75m mewn cymorth grant ers dechrau'r pandemig.

"Rydym wedi darparu llawer o wahanol gylchoedd ariannu dros y 12 mis diwethaf a phob tro rydym wedi ceisio gwneud hyn yn gyflym.

"Rydym eisoes wedi dechrau gwneud y cylch diweddaraf o daliadau fel y gall busnesau ddisgwyl gweld yr arian yn eu cyfrifon yn fuan iawn, os nad yn barod."

Gellir gweld y manylion llawn ar wefan y cyngor: https://cy.powys.gov.uk/article/10264/Y-Gronfa-i-Fusnesau-dan-Gyfyngiadau

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu