Gosod bwrdd gwybodaeth mewn mynwent

Image of two men putting up an information board in a churchyard

22 Mawrth 2021

Image of two men putting up an information board in a churchyardMae bwrdd gwybodaeth newydd sy'n adrodd hanes anheddiad hynafol wedi'i osod mewn mynwent yng nghanol Powys.

Gosodwyd y bwrdd gwybodaeth newydd yn Eglwys San Mihangel - Cefnllys ger Llandrindod.  Mae'n rhoi gwybodaeth ar hanes y safle yn ogystal â bywyd gwyllt lleol.

Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Maesyfed sydd wedi gosod y bwrdd, diolch i nawdd gan Gyngor Sir Powys fel rhan o raglen Grantiau Llywodraeth Cymru i Wella Mynediad.  Cynlluniwyd y bwrdd gan Jon Dixon o Anglezarke Dixon Associates.

Mae rhan o lwybr Lein Calon Cymru'n croesi'r fynwent, a'r bwriad yn pen draw fydd cael lle i eistedd ac ardal blodau gwyllt fel rhan o gynlluniau sydd wedi cynnwys trwsio'r wal ffiniol ac agor y dirwedd leol i fwynhau'r golygfeydd.

Dywedodd Nigel Brinn, Cyfarwyddwr Corfforaethol dros yr Economi a'r Amgylchedd: "Mae'r bobl leol wrth eu bodd gyda'r safle hynafol hwn a'i leoliad prydferth ac mae'n fan aros ar hyd llwybr Lein Calon Cymru sy'n croesi'r eglwys hon.

"Mae'n braf ein bod wedi gallu noddi'r bwrdd gwybodaeth hwn.  Nid yn unig y bydd yn rhoi hanes gorffennol yr ardal ond hefyd gwybodaeth ar y bywyd gwyllt lleol gerllaw.

"Mae'r prosiect hwn yn enghraifft wych o gydweithio rhwng yr ymddiriedolaeth bywyd gwyllt lleol a'r cyngor sir er budd bywyd gwyllt a'r cyhoedd."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu