Casgliadau biniau i ddigwydd fel arfer dros wyliau'r Pasg

Easter bin collections 2020 remain unchanged

23 Mawrth 2021

Easter bin collections 2020 remain unchangedNi fydd casgliadau gwastraff ailgylchu yn cael eu heffeithio gan Wyliau Banc y Pasg gyda chasgliadau ar ddydd Gwener y Groglith a dydd Llun y Pasg fel arfer.

Mae preswylwyr yn cael eu hatgoffa y dylent roi eu hailgylchu a gwastraff allan erbyn 7.30am ar eu diwrnod casglu arferol yn barod i'w casglu gan y criwiau.

Bydd casgliadau ailgylchu a gwastraff masnachol a chasgliadau gwastraff gardd gwyrdd hefyd yn parhau fel arfer ar ddydd Gwener 2 a dydd Llun 5  Ebrill.

Dywedodd Nigel Brinn, y Cyfarwyddwr Corfforaethol ar faterion yr Economi a'r Amgylchedd Cyngor Sir Powys: "Yn ystod y cyfnod anodd hwn, rydym am gadw trefniadau arferol cyn belled ag y gallwn a'n bwriad yw casglu holl ddeunyddiau ailgylchu a gwastraff dros benwythnos y Pasg.  Felly os yw eich diwrnod casglu yn syrthio ar ddydd Gwener y Groglith neu ddydd Llun y Pasg, rhowch eich biniau a'ch cynwysyddion allan i'w casglu fel arfer.

"Hoffem ddatgan ein diolch sylweddol i'r holl griwiau sydd wedi cytuno i weithio yn ystod penwythnos gŵyl y banc i wneud yn siwr nad yw'r gwasanaeth i'n trigolion yn cael ei amharu."

Gallwch ailgylchu unrhyw ddeunydd pacio cardfwrdd, amlenni a chardiau yn eich blwch glas ar gyfer papur a cherdyn a gellir ailgylchu eitemau plastig caled a deunydd pacio ffoil a geir o gwmpas wyau Pasg yn eich blwch coch ar gyfer plastig a chaniau.

Yn aml, mae'r penwythnos hir yn adeg pan fydd llawer ohonom yn gwneud gwaith yn yr ardd neu brosiect DIY, ond cofiwch i gadw eich siwrneiau i'r Canolfannau Ailgylchu a Gwastraff o'r Cartref i'r nifer lleiaf o ymweliadau â phosib, oherwydd mae'n debygol y bydd ciwiau gyda chyfyngiadau ar waith o hyd i gadw'r cyhoedd a'r gweithwyr yn ddiogel.  Edrychwch ar-lein ar gyfer yr amseroedd agor a rhestr lawn o'r cyfyngiadau Covid cyn ymweld.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu