Paratoi i ail-lansio Gwasanaeth Llyfrgelloedd Powys

Image of open books

24 Mawrth 2021

Image of open booksMae llyfrgelloedd ym Mhowys yn paratoi i ail-lansio gwasanaethau yn dilyn newidiadau i gyfyngiadau cenedlaethol COVID, cadarnhaodd Cyngor Sir Powys.

Mae gwasanaeth llyfrgelloedd y sir yn paratoi i ehangu'r hyn sy'n cael ei gynnig ym mhob cangen o 29 Mawrth yn dilyn y cyhoeddiad wythnos diwethaf i lacio'r cyfyngiadau cenedlaethol.

"Byddwn yn parhau i gynnig amrywiaeth o adnoddau ar-lein y llyfrgelloedd am ddim bob awr o'r dydd, a bydd y gwasanaeth archebu a chasglu'n cyd-fynd â hyn ynghyd â'r defnydd o gyfrifiaduron a phori trwy lyfrau trwy apwyntiad.  Rhaid i ni sicrhau fod ein llyfrgelloedd yn COVID ddiogel felly rydym yn cynnig y gwasanaethau hyn lle'n bosibl o 29 Mawrth," dywedodd Nina Davies, Pennaeth Tai a Datblygu Cymunedol.

Byddwch yn gallu parhau i gasglu bagiau llyfrau archebu a chasglu o nifer fawr o lyfrgelloedd a lleoliadau cymunedol gan gynnwys y Gaer (Llyfrgell Aberhonddu), Llyfrgell Llanfair-ym-Muallt; Llyfrgell Crughywel; Llyfrgell Y Gelli; Llyfrgell Tref-y-clawdd; Siop Gymunedol Llanbadarn Fynydd; Llyfrgell Llandrindod; Llyfrgell Llanfair Caereinion; Llyfrgell Llanfyllin; Llyfrgell Llanidloes; Llyfrgell Machynlleth; Llyfrgell Y Drenewydd; Llyfrgell Llanandras; Llyfrgell Rhaeadr Gwy; Llyfrgell Talgarth; Y Lanfa (Llyfrgell Y Trallwng) a Llyfrgell Ystradgynlais.  I'r rhai hynny sydd methu dod i'w casglu eu hunain, mae llwyth o wirfoddolwyr a sefydliadau gwirfoddol wrth law i fynd â'r llyfrau i stepen y drws.

Bydd modd archebu amser i ddefnyddio cyfrifiaduron at ddefnydd hanfodol ac unrhyw beth sydd ei angen i ddelio â'r cyngor yn llyfrgelloedd y Gaer (Aberhonddu), Llanfair-ym-Muallt, Y Gelli, Tref-y-clawdd, Llandrindod, Llanfyllin, Llanidloes, Machynlleth, Y Drenewydd, Llanandras, Rhaeadr Gwy, Y Lanfa (Y Trallwng) ac Ystradgynlais.

Bydd modd gwneud apwyntiadau i bori a dewis eich llyfrau eich hun, neu bydd modd rheoli ciwiau lle bydd lefelau staffio a lle'n caniatau i ni wneud hynny'n ddiogel,  o lyfrgelloedd y Gaer (Aberhonddu), Llanfair-ym-Muallt, Y Gelli, Ystradgynlais, Llandrindod, Y Drenewydd, Y Lanfa (Y Trallwng), Machynlleth, Llanfyllin, Llanidloes, Llanfair Caereinion, Rhaeadr Gwy a Thref-y-clawdd.

Mae modd parhau i lwytho e-lyfrau, e-lyfrau llafar ac e-gylchgronau  trwy Borrowbox am ddim.

Mae adnoddau eraill ar-lein megis Ancestry.com yn parhau i fod ar gael i bawb tan ddiwedd Mehefin 2021.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu