Tri o adeiladau wedi eu goleuo'n felyn i gofio dioddefwyr Covid-19

County Hall, The Park and Y Gaer lit up in yellow

24 Mawrth 2021

County Hall, The Park and Y Gaer lit up in yellowCafodd tri o adeiladau cyhoeddus Powys eu goleuo'n felyn neithiwr (Dydd Mawrth 23 Mawrth) i helpu cofio'r sawl sydd wedi colli eu bywydau i Covid-19.

Roedd Cyngor Sir Powys (CSP) yn cynnal yr arddangosfa, gyda help y contractiwr Al Technical o'r Drenewydd, yn Y Gaer yn Aberhonddu, Neuadd y Sir yn Llandrindod a swyddfeydd y Parc yn Y Drenewydd.

Goleuwyd yr adeiladau yn felyn, ac roeddent yn cynnwys calonnau melyn, i gofio holl drigolion Powys, a gollwyd i'r pandemig coronafeirws yn ystod y 12 mis diwethaf, gyda'r dyddiad yn nodi blwyddyn ers diwrnod cyntaf y cyfnod clo cenedlaethol cyntaf.

Roedd y cyngor wedi gweithredu wedi i aelod o grŵp Facebook i Deuluoedd Covid-19 Cymru, a gollodd ei mam i Covid-19, gysylltu.

Dywedodd Dr Caroline Turner, Prif Weithredwr CSP: "Er mawr dristwch, rydym wedi colli mwy na 240 o drigolion Powys i Covid-19 yn y 12 mis diwethaf a bydd pob un ohonynt wedi gadael teulu, grŵp o ffrindiau a chymuned yn galaru. Roeddem eisiau dangos ein cefnogaeth i unrhyw un yn y sir sy'n dioddef.

"Rydym yn gobeithio y bydd y weithred hon neithiwr wedi dangos i'r galarwyr nad ydynt ar ben eu hunain yn eu galar ac fe fyddwn yn annog unrhyw un sy'n cael anawsterau i gyrraedd allan at y gwasanaethau meddygol a gwirfoddol sydd ar gael am gefnogaeth."

Efallai y bydd trigolion ym Mhowys sydd wedi colli anwyliaid i goronafeirws yn hoffi ystyried ymuno â grŵp Facebook teuluoedd Covid-19 Cymru

Dywedodd Hannah Walsh, o Lanandras, a ofynnodd i'r cyngor i oleuo rhai o'i adeiladau: "Mae grŵp Facebook teuluoedd Covid-19 Cymru wedi bod yn ffynhonnell wych o gefnogaeth, ond hefyd i gael mynediad at adnoddau. Mae'r grŵp yn rhannu dolenni ar sut i gael mynediad at wasanaeth cynghori ar brofedigaeth, syniadau ar sut i gofio ein hanwyliaid - yn enwedig yn ystod yr amser unigryw hwn pan na allwn ddod at ein gilydd fel y byddwn yn ei wneud fel arfer i anrhydeddu rhywun - felly mae llawer o syniadau eithaf creadigol gan bobl ar sut i ddathlu bywyd eu hanwyliaid.  

"Mae elfen gymdeithasol i hyn, mae cwisys rheolaidd, ac i bobl sy'n ynysig iawn iawn, mae'n ffordd wych o rannu ychydig am eich profiadau gyda phobl eraill sy'n profi rhywbeth tebyg. Mae'n grŵp preifat ond rydych yn gofyn am aelodaeth, ac mae'n benodol ar gyfer pobl sydd wedi cael profedigaeth."

Mae Bwrdd Iechyd Addysgu Powys hefyd yn cyflwyno'r cyngor hwn ar 'Ymdopi gyda Galar a Cholled: http://www.powysthb.wales.nhs.uk/sitesplus/documents/1145/Coronavirus-BeareavementSupport.pdf tra gall https://www.ataloss.org/ eich cyfeirio at ystod o wasanaethau cefnogaeth mewn profedigaeth a gellir cysylltu â Gofal mewn Profedigaeth ar: 0808 808 1677.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu