Achosi difrod i strwythurau arafu traffig newydd

Image of damage caused to Whitton traffic calming structures

24 Marwth 2021

Image of damage caused to Whitton traffic calming structuresCadarnhaodd Cyngor Sir Powys iddo gysylltu â'r heddlu am ddifrod maleisus a bwriadol i strwythurau arafu traffig newydd yn Llanddewi-yn-Hwytyn.

Cyflwynwyd mesurau newydd yn ddiweddar ar y B4357 yn Llanddewi-yn-Hwytyn yn dilyn gwybodaeth gan Heddlu Dyfed Powys ac ymgynghori â'r cyngor cymuned lleol.  Yn ystod gwaith i fonitro cyflymder gerllaw, sylwodd yr heddlu nad oedd gyrwyr yn cydymffurfio â'r arwyddion stopio a'r llinellau wrth y groesffordd, sef safle sawl damwain, gan gynnwys un damwain angheuol.

Defnyddiwyd yr un cynllun arafu traffig yn llwyddiannus mewn sawl lleoliad ar draws y sir i arafu traffig a gwella diogelwch pawb sy'n defnyddio'r ffordd.

"Siom oedd clywed am y difrod bwriadol i'r strwythurau diogelwch newydd yn Llanddewi-yn-Hwytyn", dywedodd Nigel Brinn, Cyfarwyddwr Corfforaethol - Yr Economi a'r Amgylchedd.  "Bwriad strwythurau o'r fath yw gwella diogelwch pawb sy'n defnyddio'r ffordd, ac fe'u cyflwynwyd ar ôl ymgynghori â'r cyngor cymuned lleol ac fel rhan o'n cynlluniau diogelwch ar y ffyrdd.

"Ar ôl i aelod o'r cyhoedd gysylltu â ni am y difrod hwn, rydym wedi gwneud y safle'n ddiogel a bydd rhaid trwsio'r difrod a hynny ar gost ychwanegol i'r trethdalwr.

"Rydym yn annog unrhyw un sydd ag unrhyw wybodaeth am y difrod i gysylltu â'r heddlu a'u helpu gyda'u ymholiadau."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu