Cymunedau Powys yn cyd-weithio am well fand eang

Image of a woman holding a mobile phone

26 Mawrth 2021

Image of a woman holding a mobile phone Mae gwaith cyffrous ar fynd i ddod â band eang cyflym i gymunedau gwledig Powys, diolch i brosiect peilot dan arweiniad Cyngor Sir Powys.

Bydd peilot cyntaf yn canolbwyntio ar dri chymuned ym Mhowys - Aberedw, Llanafan Fawr a Llanwrthwl, a Dwyriw a Manfon - wrth iddynt gydweithio i wella band eang a datblygu ffordd i helpu cymunedau eraill gyda'r broses.

Gwahoddwyd datganiadau o ddiddordeb gan gynghorau tref a chymuned a dewisiwyd y cymunedau yn ôl set o feini prawf, gan gynnwys cyflymder y band eang a'r potensial i ddysgu, ynghyd â lleoliad, maint a pha mor wasgaredig yw'r gymuned.

Ariennir y cynllun peilot gan Arwain, cynllun datblygu gwledig LEADER a ariannwyd gan Lywodraeth Cymru a'r UE, ynghyd â chynllun talebau band eang gigabeit gwledig.

Yn dilyn proses dendro, dyfarnwyd y contract i gyflwyno'r prosiect newydd  i gwmni Broadway Partners, sy'n arbenigo mewn cyflwyno band eang i ardaloedd gwledig.

Dywedodd Nigel Brinn, Cyfarwyddwr Corfforaethol yr Economi a'r Amgylchedd, Cyngor Sir Powys: "Mae Covid-19 wedi dangos faint rydym yn dibynnu ar gysylltiadau rhyngrwyd.  Dyma sut mae cadw mewn cysylltiad ag anwyliaid, ffrydio sioeau adloniant a hyd yn oed rhedeg busnes.

"O ran cysylltedd digidol, mae heriau di-ri i fod yn sir wledig, ond mae Powys yn achub y blaen

"Yn ddiweddar, mae'r cyngor wedi penodi Swyddog Band Eang Cymunedol i helpu i wella cyflymder band eang ar draws y sir, ac mae hyn yn gyrru'r gwaith ymlaen.

"Rydym yn annog unrhyw un sy'n byw yn un o'r cymunedau peilot sydd ddim yn derbyn band eang 100mps i gymryd rhan yn y prosiect hwn.

"Erbyn hyn, sefydlwyd gweithgorau yn yr ardaloedd hyn a byddan nhw'n ymgysylltu â'u cymunedau'n fuan iawn."

Am wybodaeth bellach ar wneud yn fawr o'ch band eang, gan gynnwys y grantiau a'r cymorth sydd ar gael i geisio gwella cysylltedd, ewch i wefan y cyngor - https://cy.powys.gov.uk/article/10259/Band-Eang---Galluogi-Powys-Ddigidol

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu