Beth yw'ch hoff atgof o Lwybr Clawdd Offa?

Image taken on the Offa's Dyke Path

26 Marwth 2021

Image taken on the Offa's Dyke PathI nodi pen-blwydd y llwybr yn hanner cant, mae tîm Llwybr Cenedlaethol Clawdd Offa'n gofyn i gerddwyr rannu eu hatgofion o fynd am dro ar hyd y llwybr eiconaidd hwn.

P'un ai'n hoff atgof o'r blynyddoedd a fu, neu atgof mwy diweddar, mae tîm Llwybr Clawdd Offa'n awyddus i glywed eich holl straeon a gweld y lluniau arbennig hynny a dynnoch wrth fwynhau mynd am dro ar hyd y llwybr hanesyddol hwn.

Bydd straeon, lluniau a hanesion o brofiadau cerddwyr ar Lwybr Clawdd Offa o'r hanner can mlynedd diwethaf yn cael eu rhannu ar wefan Llwybr Clawdd Offa a thudalennau cyfryngau cymdeithasol i ddathlu pen-blwydd euraidd y llwybr hwn.

Os hoffech gymryd rhan a rhannu'ch hoff atgofion, cysylltwch â ni drwy'r cyfryngau cymdeithasol gan ddefnyddio hashnod #LlwybrClawddOffa50, gan dagio cyfrifon swyddogol Llwybr Clawdd Offa, sef:

Facebook - https://www.facebook.com/offasdykepath

Instagram - https://www.instagram.com/offasdykepath

Twitter - https://twitter.com/offasdykepath

Fel arall, mae croeso i chi anfon delweddau a hanesion yn uniongyrchol at Swyddog Llwybr Cenedlaethol Clawdd Offa, Rob Dingle trwy e-bost: rob.dingle@powys.gov.uk

Dywedodd Nigel Brinn, Cyfarwyddwr Corfforaethol yr Economi a'r Amgylchedd Cyngor Sir Powys: "Mae ein Swyddog Llwybr Cenedlaethol Clawdd Offa, Rob Dingle, yn edrych ymlaen yn arw at weld casgliad gwych o atgofion cerddwyr o hanner can mlynedd diwethaf Llwybr Clawdd Offa. Rydym yn ffyddiog y bydd y lluniau a'r straeon arbennig yma'n ysbrydoli cerddwyr am yr hanner can mlynedd nesaf i fwynhau golygfeydd godidog y gororau."

"Bydd pawb sy'n cyflwyno llun ac atgof yn derbyn cylch allweddi arbennig i nodi pen-blwydd y llwybr fel rhywbeth bach i gofio bod yn rhan o ben-blwydd mor arbennig a hanesyddol."

Yn ogystal â hanner can mlynedd o atgofion, bydd y pen-blwydd yn cael ei ddathlu trwy ddigwyddiadau a lansiadau (gan ddibynnu ar gyfyngiadau COVID-19). Mae'r rhain yn cynnwys:

  • Gŵyl gerdded a gynhelir dros nifer o ddyddiau wedi'i threfnu ar y cyd â'r Cerddwyr
  • Ailagor Canolfan Clawdd Offa'n dilyn gwaith adnewyddu sy'n cynnwys yr offer diweddaraf,
  • Arddangosfa artistiaid NEWYDD gan yr arlunydd Dan Llywelyn Hall a rhai o feirdd gorau Cymru,
  • Cynhyrchiad ITV Cymru newydd o'r enw 'Wonders of the Border' lle bydd Sean Fletcher yn anturio ar hyd Llwybr Clawdd Offa

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu