Ceisiadau yn agor ar gyfer derbyn plant Y Blynyddoedd Cynnar

Image of young woman playing with a boy

29 Mawrth 2021

Image of young woman playing with a boyMae Cyngor Sir Powys wedi cadarnhau bod ceisiadau bellach ar agor ar gyfer plant a fydd yn dechrau addysg cyn-ysgol yn 2022.

Gall rhieni neu ofalwyr plant a anwyd rhwng 1 Medi 2018 a 31 Awst 2019 wneud cais am le mewn lleoliad y blynyddoedd cynnar yn barod i ddechrau yn 2022.

Rhaid cwblhau a chyflwyno ceisiadau erbyn dydd Gwener 25 Mehefin 2021.

Mae Llywodraeth Cymru'n ariannu'r Cyngor Sir i sicrhau y caiff pob plentyn ym Mhowys fynediad at addysg y blynyddoedd cynnar rhan amser am ddim, o ddechrau'r tymor yn dilyn pen-blwydd y plentyn yn deirblwydd.

Gall pob plentyn cymwys dderbyn mwyafswm o ddeng awr yr wythnos o addysg y blynyddoedd cynnar a ariennir os ydynt yn mynychu lleoliad addysg cyn-ysgol cymeradwy a ariennir.

Ni fydd plant sy'n gymwys ar gyfer addysg rhan amser am ddim ond yn derbyn lleoedd a ariennir os ydynt yn mynychu lleoliad addysg cyn-ysgol a ariennir cymeradwy.

Dywedodd Lynette Lovell, Prif Swyddog Addysg dros dro'r Cyngor: "Dylai pob rhiant a gofalwr lenwi'r ffurflen gais cyn gynted ag y bo modd i sicrhau bod eu plentyn yn cael lle yn y lleoliad cyn-ysgol/blynyddoedd cynnar o'u dewis y flwyddyn nesaf.

"Os nad ydynt yn ei llenwi mewn pryd, efallai na chân nhw le mewn lleoliad o'u dewis."

Bydd rhaid i rieni / gofalwyr gwblhau ffurflen gais ar-lein y gellir dod o hyd iddi drwy chwilio am 'Gwneud Cais am Addysg Cyn-ysgol' (plant teirblwydd a phedair blwydd) a'r Blynyddoedd Cynnar www.powys.gov.uk

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os ydych yn cael trafferth llenwi neu gyflwyno'r cais mae croeso i chi gysylltu â'r Tîm Derbyn ar 01597 826477 neu e-bostio preschooladmissions@powys.gov.uk 

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu