Ymestyn ymgynghoriad cynnig ysgolion Aberhonddu

Image of Transforming Education words and its branding

29 Mawrth 2021

Image of Transforming Education words and its brandingMae ymgynghoriad ar gynlluniau i greu ysgol gynradd newydd yn ne Powys trwy uno tair ysgol bresennol wedi cael ei ymestyn.

Mae Cyngor Sir Powys yn cynnig uno Ysgol Fabanod Mount Street, Ysgol Iau Mount Street, ac Ysgol Gynradd Cradoc i greu ysgol gynradd newydd fel rhan o gynlluniau Trawsnewid Addysg ar gyfer dalgylch Aberhonddu.

Mae'r Cyngor yn gofyn i'r cyhoedd ddweud eu dweud ar y cynnig, a bellach bydd cyfle i wneud hyn tan ddydd Mercher, 12 Mai.

Dywedodd Prif Weithredwr Cyngor Sir Powys, Dr Caroline Turner: "Un o nodau ein Strategaeth Trawsnewid Addysg ym Mhowys yw gwella hawl a phrofiad ar gyfer pob un o'n dysgwyr.

"Rydym hefyd wedi ymrwymo i ddarparu cyfleusterau o'r radd flaenaf a fydd yn helpu ein dysgwyr a'n hathrawon i ffynnu a chyrraedd eu potensial.

"Bydd y cynlluniau ar gyfer dalgylch Aberhonddu yn ein helpu i gyflawni ein strategaeth a gwella hawl a phrofiad addysg ar gyfer dysgwyr y dyfodol.

"Fodd bynnag, mae'n bwysig bod pobl cymunedau'r tair ysgol yma - ynghyd ag ardal ehangach y dalgylch yn lleisio barn ar y cynigion. Byddwn yn eu hannog i anfon eu sylwadau aton ni fel y gallwn eu hystyried."

Os hoffech ymateb i'r ymgynghoriad, ewch i Trawsnewid Addysg a dilynwch y dolenni i ddweud eich dweud ar-lein.

Fel arall, mae croeso i chi ymateb i ni drwy e-bostio school.consultation@powys.gov.uk neu drwy lythyr, ysgrifennwch at: Y Tîm Trawsnewid Addysg, Cyngor Sir Powys, Neuadd y Sir, Llandrindod, LD1 5LG.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu