Wythnos Ymwybyddiaeth Awtistiaeth 2021

Image to represent awareness week

Mawrth 29, 2021

Image to represent awareness week Mae'r wythnos hon yn Wythnos Ymwybyddiaeth Awtistiaeth, gyda Diwrnod Awtistiaeth y Byd ar ddydd Gwener (2 Ebrill)

Anhwylder ar sbectrwm yw Awtistiaeth ac mae'n effeithio ar sut mae pobl yn cyfathrebu ac yn rhyngweithio â'r byd. Credir bod tua 700,000 o oedolion a phlant awtistig yn y Deyrnas Unedig.

Yn ystod Wythnos Awtistiaeth y Byd mae'n bwysig codi ymwybyddiaeth o'r rhwystrau y mae pobl awtistig a'r rheini sy'n byw gyda nhw yn eu hwynebu bob dydd.

Mae gan bobl gydag awtistiaeth ddoniau unigryw y dylid eu dathlu. Yn ystod Wythnos Awtistiaeth y Byd a thu hwnt mae'n hanfodol ein bod yn croesawu ac yn cydnabod y cyfraniad y mae pobl awtistig yn ei wneud i gymuned Powys a thu hwnt.

Ry'n ni wrthi'n adolygu ein gwasanaethau ym Mhowys ac yn gweithio'n galed i sicrhau bod pobl awtistig yn cael y gefnogaeth a'r cyngor sydd ei angen i'w galluogi i fyw eu bywydau'n llawn a pharhau i wneud eu cyfraniad unigryw i gymdeithas.

Dywedodd Simon Anderson, Arweinydd Awtistiaeth Powys: "Mae Cyngor Sir Powys, Bwrdd Iechyd Addysgu Powys, Gwasanaeth Awtistiaeth Integredig Powys a phartneriaid y trydydd sector yn ymroddedig i gydweithio i sicrhau bod pobl gydag awtistiaeth yn cael lleisio eu barn. Cefnogir yr ymrwymiad hwn ymhellach gyda'r Cod Ymarfer Awtistiaeth newydd, y disgwylir iddo ddaw i rym ym mis Medi 2021. Bydd y ddogfen statudol hon yn nodi'r gwasanaethau a'r gefnogaeth y gall pobl awtistig ddisgwyl eu cael yn eu cymunedau lleol."

Mae gwefan Awtistiaeth Cymru'n adnodd gwych; mae'n llawn cyngor a chanllawiau ar bob agwedd ar awtistiaeth a hefyd mae'n cynnwys manylion cyswllt Arweinydd Awtistiaeth Powys, Simon Anderson, a gwasanaethau eraill sy'n cefnogi pobl awtistig. Hafan - Awtistiaeth Cymru | Autism Wales | National Autism Team

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu