Prosiect tai yn cael ei ariannu diolch i fenthyciad gan Lywodraeth Cymru

Image of new council homes being built in Llanidloes

1 Ebrill 2021

Image of new council homes being built in LlanidloesCroesawyd y newyddion y bydd benthyciad gan Lywodraeth Cymru yn cael ei ddefnyddio i ariannu prosiect tai newydd sy'n cael ei adeiladu gan Gyngor Sir Powys.

Mae Timau Adfywio a Thai Fforddiadwy'r cyngor wedi llwyddo i sicrhau £2m drwy gynllun Benthyciad Canol Tref Llywodraeth Cymru, a fydd yn cael ei ddefnyddio i helpu i ariannu adeiladu 22 o dai cyngor newydd ar yr hen farchnad da byw yn Llanidloes.

Mae'r cynllun benthyca yn cefnogi cynghorau ledled Cymru i leihau nifer y safleoedd gwag, safleoedd sy'n cael eu tan-ddefnyddio a safleoedd ag eiddo segur yng nghanol trefi drwy ddarparu benthyciadau di-log i ailddatblygu neu adnewyddu safleoedd.

Bydd yr eiddo'n cael ei ailddatblygu fel siopau, cartrefi a chyfleusterau hamdden, gyda benthyciadau'n cael eu hailgylchu hyd at dair gwaith dros gyfnod o 15 mlynedd. Ar ôl eu had-dalu gellir eu defnyddio eto i ariannu benthyciadau newydd a ellir eu hail-fuddsoddi mewn prosiectau tebyg.

Mae gwaith ar y cartrefi cyngor newydd yn Llanidloes yn mynd yn ei flaen yn dda, gyda dau dŷ pedair ystafell wely, pedwar tŷ dwy ystafell wely, chwe thŷ tair ystafell wely, wyth byngalo dwy ystafell wely a dau fyngalo dormer tair ystafell wely yn cael eu hadeiladu ar safle Gorn Road.

Dywedodd Nigel Brinn, Cyfarwyddwr Corfforaethol dros yr Economi a'r Amgylchedd: "Rwyf wrth fy modd ein bod wedi sicrhau'r benthyciad hwn gan Lywodraeth Cymru ar gyfer ein datblygiad tai cyffrous canol tref sy'n cael ei adeiladu yn Llanidloes.

"Mae gan y cyngor darged uchelgeisiol i adeiladu 250 o gartrefi newydd erbyn 2025 fel rhan o'n Gweledigaeth 2025. Rydym eisoes yn gwneud cynnydd rhagorol i gyrraedd y targed hwn gyda nifer o brosiectau tai sy'n cael eu hadeiladu ar hyn o bryd gan gynnwys datblygu'r hen farchnad da byw yn Llanidloes.

"Unwaith y byddant wedi'u cwblhau, bydd y cartrefi newydd yn helpu i fynd i'r afael â'r galw cynyddol yn y sir am dai fforddiadwy."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu