Pleidleisio'n ddiogel yn etholiadau 6 Mai

Person posting their vote in a ballot box

7 Ebrill 2021

Person posting their vote in a ballot boxMae pobl ledled Powys yn cael eu hannog i feddwl sut y byddant yn pleidleisio yn yr etholiadau sydd i ddod.

Ddydd Iau 6 Mai bydd preswylwyr yn cael cyfle i bleidleisio yn etholiad Senedd Cymru ac etholiad y Comisiynydd Heddlu a Throseddu.

Eleni, oherwydd rheoliadau Covid-19, mae mesurau ychwanegol yn cael eu rhoi ar waith i sicrhau y gall pobl bleidleisio'n ddiogel p'un a ydynt yn bwriadu gwneud hynny drwy fynd i orsaf bleidleisio, drwy ddefnyddio pleidlais bost, neu drwy enwebu rhywun i bleidleisio ar eu rhan os na allant fynd i orsaf bleidleisio ar y diwrnod.

Bydd gorsafoedd pleidleisio ledled Powys ar agor rhwng 7am a 10pm ar 6 Mai, a bydd mesurau diogelwch gwell ar waith gan gynnwys cadw pellter cymdeithasol, glanhau rheolaidd a chyfleusterau i bobl ddiheintio eu dwylo wrth fynd i mewn ac allan.

Fodd bynnag, mae pobl yn cael eu hannog i wneud cais am bleidlais bost fel ffordd arall o fwrw eu pleidlais, y gellir ei gwneud yn hawdd gartref.

Mae pleidleisiau post ar gael i bawb sydd ar y gofrestr etholiadol a gellir eu hanfon i unrhyw gyfeiriad.

Rhaid i geisiadau am bleidlais bost gael eu gwneud erbyn 5pm ddydd Mawrth, 20 Ebrill. Rhaid dychwelyd papurau pleidleisio cyn diwedd y cyfnod pleidleisio am 10pm ar ddiwrnod yr etholiad.

Gall unrhyw un nad yw'n gallu mynd i orsaf bleidleisio ar ddiwrnod yr etholiad, er enghraifft am ei fod yn sâl, yn hunanynysu neu'n gweithio, benodi rhywun i fwrw ei bleidlais ar ei ran, a elwir yn bleidleisio drwy ddirprwy.

Y dyddiad cau i wneud cais am bleidlais drwy ddirprwy yw 5pm ddydd Mawrth, 27 Ebrill, ond bydd ceisiadau brys yn cael eu hystyried ar 6 Mai tan 5pm.

I bleidleisio yn etholiad Senedd Cymru ac etholiad y Comisiynydd Heddlu a Throseddu, rhaid i chi fod wedi cofrestru i bleidleisio erbyn hanner nos ddydd Llun, 19 Ebrill.

I gael rhagor o wybodaeth, gan gynnwys dolenni cyswllt i gofrestru i bleidleisio, gwneud cais am bleidlais bost neu bleidlais drwy ddirprwy, ewch i https://cy.powys.gov.uk/article/5573/Etholiadau-a-phleidleisio.

I gael cymorth pellach, ffoniwch Wasanaethau Etholiadol y cyngor ar 01597 826202.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu